تبیان، دستیار زندگی
ای رخ ماهت ز نکو منظری مطلع خورشید و مه و مشتری ای گُل نو رسته‌ی بستان حق مظهر زهد و شرف و سروری مژده که با نور هدایت رسید راهنمایی ز پی رهبری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گوهر رخشنده‌

امام حسن عسكری

ای رخ مــاهــت ز نـکــو منظری

مطلع خورشید و مه و مشتری

ای گُل نـو رستـه‌ی بـستان حق

مـظـهر زهد و شرف و سروری

مـژده کــه بــا نـور هدایت رسید

راهـــنــمــایــی ز پـی رهـبری

پــرده بـر افـکـنـد ز وَجْــه حَسَن

حـجّت بر حق، حسن عسکری

آن کـه بـه صورت چـو شه انـبـیا

آمــده بــا خــاتــم پـیـغـمـبـری

آن که بـه صولت چو شه لافتـی

آمـده بـا کــوکــبـــه حــیــدری

گــوهــر رخـشــنــده بـرج کمال

منــبــع فـیـض و کرم و داوری

ابــر کَـرَم، چشـمـه مـوّاج فیض

گـنــج کــمــالات و ادب پروری

آن کـه ربوده است ز اهل سخن

گوی فصاحت ز سخن گستری

چهره بر آن تربت خوشبو بسای

تـا شودت جامه، همه عنبری

آیـتــی از قلب جهان بینِ اوست

جــام جــم آیـیـنـه اسکنـدری

نــوگُــل قــائــم دمد از گلشنش

با گل نرگس چو کند همسری

خـواست کـند چهره حق را نهان

جـعـفـر کــذّاب بـه افسونگری

جلـوه حق، رونق باطل شکست

بـا یــدبـیـضا چـه کـند سامری

سروده‌ی : دکتر قاسم رسا

تنظیم : گروه دین و اندیشه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.