تبیان، دستیار زندگی
ده مژده که از هاتف غیبی خبر آمد این تازه خبر با سند معتبر آمد شب بار سفر بست و همایون سحر آمد نازل ز سما آیه فتح و ظفر آمد احیاگر و روشنگر شمس و قمر آمد بر منتظرین گو پدر منتظر آمد کز مقدم او وقت نزول برکات است خواهم صلواتی که ب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مظهر حُسن

امام حسن عسكری

ده مــژده کــه از هـاتـف غـیبی خبر آمد
این تازه خبر با سند معتبر آمد
شب بار سفر بست و همایون سحر آمد
نازل ز سما آیه فتح و ظفر آمد
احــیــاگــر و روشنـگر شمس و قمر آمد
بـر منتظرین گو پدر منتظر آمد

کز مقدم او وقت نزول برکات است    خواهم صلواتی که بهار صلوات است

امشب ز شرف دین خدا زیب و فری یافت
از رحــمـآت حق نخل ولایت ثمری یافت
گلــزار جــهــان نــوگــل فـرخ سپری یافت
غـواص صفـت بـحر عـنایت گهری یافت
دهــم پــسـر ساقــی کـوثر پسری یافت
امشب سر سوداگر ما تاج سری یافت

زیرا که شب کسب مقام و درجات است    خواهم صلواتی که بهار صلوات است

تـا جـلــوه نـمـا روی دل آرای حسن شد
روشن دل مـا از رخ زیــبــای حــسن شد
خورشید جهان محو تماشای حسن شد
شرمنده شب از زلف چلیپای حسن شد
نــوروز ز در آمــد و شیــدای حـسن شد
گــل شیـفـته نرگس شهلای حسن شد

کو حجت حق مظهر حسن حسنات است    خواهم صلواتی که بهار صلوات است

چون ختم رسل رهبر جن و بشر است او

چــون شیــر خدا بر سر ما تاج سر است او

چــون فــاطمـه دریای حیا را گهر است او
در صبر و شجاعت چو شبیر و شبر است او
سجــاد صفــت تـیــر دعــا را اثر است او
چــون بــاقر و صادق به همه راهبر است او

شرمنده ز عقد سخنش نقل و نبات است    خواهم صلواتی که بهار صلوات است

او حــامـی دیــن حافــظ قرآن مبین است
چون موسی جعفر به همه یار و معین است
فرزند تقی هادی دین حصن حصین است
کــز مـقـدم او خلـد بـریــن روی زمـین است

او چشمه فیض و کرم و آب حیات است    خواهم صلواتی که بهار صلوات است

شعری از: ژولیده نیشابوری

تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.