تبیان، دستیار زندگی
پروین: تمرین‌ ما شده‌ بود کرکر خنده!صدرحمت‌ به‌ مربیان‌ قبلی! پس‌ از پایان‌ بازى‌ به‌ پروین‌ کارد مى‌زدى‌ خونش‌ درنمى‌آمد آنقدر عصبانى‌ بود که‌ دائم‌ لب‌ خود را مى‌خورد و منتظر بود که‌ ناگهان‌ زوبل‌ گفت‌ من‌ استعفا مى‌دهم‌ و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتقادات تند پروین از بازی ضعیف پرسپولیس

پروین: تمرین‌ ما شده‌ بود کرکر خنده!صدرحمت‌ به‌ مربیان‌ قبلی!

پس‌ از پایان‌ بازى‌ به‌ پروین‌ کارد مى‌زدى‌ خونش‌ درنمى‌آمد آنقدر عصبانى‌ بود که‌ دائم‌ لب‌ خود را مى‌خورد و منتظر بود که‌ ناگهان‌ زوبل‌ گفت‌ من‌ استعفا مى‌دهم‌ و ادامه‌ حرفهاى‌ پروین‌ پیش‌ روى‌ شماست:

خدا پدرومادرت‌ را بیامرزد برگرد برو آلمان‌ ما نخواستیم‌ خودمان‌ تیم‌ را مى‌سازیم، این‌ شد تمرین، گرم‌ مى‌کنیم‌ فوتبال‌ بازى‌ مى‌کنیم‌ خودمان‌ این‌ کار را سى‌ سال‌ است‌ که‌ بلدیم. چه‌ فشارى‌ در این‌ مدت‌ به‌ این‌ تیم‌ آمد ما پنجشنبه‌ و شنبه‌ چه‌ تمریناتى‌ کردیم‌ تمرین‌ ما شده‌ کرکر خنده‌ بابا صدرحمت‌ به‌ مربیان‌ قبلی!

سپس‌ او رو به‌ بازیکنان‌ مى‌کند و مى‌گوید: شما هم‌ بابا نوبرید! این‌ فوتبال‌ بود که‌ بازى‌ کردید در زمین‌ فقط‌ راه‌ مى‌رفتید اگر اینطورى‌ باشیم‌ در جام‌ حذفى‌ هم‌ قهرمان‌ نمى‌شویم‌ حالا برویم‌ تهران‌ من‌ مى‌دانم‌ و شما! نوع‌ تمرینات‌ را عوض‌ خواهم‌ کرد. خودم‌ با استیلى‌ کار را شروع‌ مى‌کنیم‌ این‌ مردم‌ تا کى‌ باید خواب‌ قهرمانى‌ را ببینند سى‌ سال‌ ما قهرمان‌ بودیم‌ اما حالا... آرام‌ آرام‌ عصبانیت‌ او فروکش‌ مى‌کند و مى‌گوید باروبندیل‌ را جمع‌ کنیم‌ برویم.

استیلی:پروین مجبوری سوبل را تحمل کرد