تبیان، دستیار زندگی
عالم بى پروا تنها خود را به انحراف نمى‏كشاند كه دنیا پرستى و جاه دوستى او، در دیگران تاثیر مى‏گذارد و حجابى براى شناخت اسلام مى‏گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علی و عالم بی پروا
برگ

عالم بى پروا تنها خود را به انحراف نمى‏كشاند كه دنيا پرستى و جاه دوستى او، در ديگران تاثير مى‏گذارد و حجابى براى شناخت اسلام مى‏گردد.

عمل تجسم انديشه و گفتار است و بيش از سخن و قلم در ترويج پيام نقش دارد. سخن زيبا اگر با كردار درست همراه نباشد، تاثيرى معكوس دارد در متون دينى، عالم بى عمل، مفسده و راهزن معرفى شده است.

امام صادق(ع)مى‏فرمايد:

«اوحى الله عز و جل الى داود(ع) لا تجعل بينى و بينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتى. فان اولئك قطاع طريق عبادى المريدين

خداوند به داود(ع) وحى كرد: عالم فريب خورده دنيا را واسطه ميان من و خودت قرار نده كه تو را از راه محبتم باز خواهد داشت. اين گروه راهزنان راه بندگانم هستند.

و على(ع)، عالم بى عمل و فاسق را مفسدى خوانده كه با رفتار خود مردمان را از راه حق، دور مى‏سازد.

«قصم ظهرى عالم متهتك و جاهل متنسك. فالجاهل يغش الناس بتنسكه و العالم يغرهم بتهتكه.»

عالم بى پروا و جاهل لجوج، كمر مرا شكستند. نادانان با كم خردى خود مردم را گمراه مى‏كنند و دانايان، با بى پروايى خود، مردم را فريب مى‏دهند.

عالم بى پروا تنها خود را به انحراف نمى‏كشاند كه دنيا پرستى و جاه دوستى او، در ديگران تاثير مى‏گذارد و حجابى براى شناخت اسلام مى‏گردد. از اين جهت، خطر عالم فاسد، از همه خطرها بيشتر است.

امام خمينى مى‏فرمايد:

«آنان كه دين سازى كرده و باعث گمراهى و انحراف جمعيت انبوهى شده‏اند، بيشتر شان اهل علم بوده‏اند.بعضى از آنان در مراكز علم تحصيل كرده رياضتها كشيده‏اند. رئيس يكى از فرق باطله در همين حوزه‏هاى ما تحصيل كرده است لكن چون تحصيلاتش با تهذيب و تزكيه توأم نبوده، در راه خدا قدم بر نمى‏داشته... آن همه رسوايى بار آورده است.»

از طرفى سيرت نيك عالمان، بيش از هر پيام ديگر توانسته است صلاح بيافريند.

پيامبر(ص) مى‏فرمايد:

انكم لن تسعوا الناس باموالكم بل تسعوهم باخلاقكم.

با ثروت، نمى‏توانيد مردم را با خود همراه سازيد، با اخلاق آن را انجام دهيد. مقصود از اخلاق، خو گرفتن و آراسته شدن به زيباييهاى نفسانى است.

بررسى جوامع اسلامى نشان مى‏دهد در سرزمينى كه عالمى نيك سيرت در ميان مردم حشر و نشر داشته است، اهالى آن محل به صلاح گرويده‏اند. وجود شهرهايى كه به دارالمؤمنين شهرت داشته‏اند معلول وجود حوزه‏هاى مهذب در آن شهرها بوده است.

امام خمينى در اين باره مى‏فرمايد:

«در بعضى از شهرستانها كه تابستانها به آن جا مى‏رفتيم، مى‏ديدم اهالى آن جا بسيار به آداب شرع هستند. نكته‏اش اين بود كه عالم صالح و پرهيزگارى داشتند. اگر عالم با ورع و درستكارى در يك جامعه و استانى زندگى كند، همان وجوداو باعث تهذيب و هدايت مردم آن سامان مى‏گردد. اگر چه لفظا تبليغ و ارشاد نكند.»

شيخ محمد تقى نورى، پدر محدث نورى، از اسوگان اخلاق است. او در زادگاه خويش به منزله پدر همگان بود.بسيار مردمدار بود. به فقرا و بينوايان، توجه بسيار داشت و در تربيت طلاب سعى وافر.

رسيدگى به طلاب را به امور اهل و عيالش مقدم مى‏داشت. كمالات معنوى اين مرد بزرگ، سبب شد كه اقشار گوناگون به ايشان روى كنند مردمان شهر و روستا به آموزش مسائل دينى و كمالات اخلاقى روى بياورند به زيور اخلاق آراسته شوند.

شيخ جعفر شوشترى، از علماى مهذب بوده كه در تهذيب نفوس و ترويج اخلاق عمومى تأثير بسيار داشته است.درباره كتاب «منهج الرشاد» وى نوشته‏اند:

«اين كتاب، علاوه بر كلمات نافعه و جملات بليغه، در قلوب مطالعه كنندگان خيلى موثر مى‏شود و سبب آن، اظهار كمال جناب شيخ است «صناعت وعظ و ملكه هدايت و ارشاد و علو نفس در مقام علم و عمل، كه مثل آن، كمتر براى اقران آن «جناب، حاصل شده است و به همين سبب، آن جناب، صاحب انفاس قدسيه و كرامات عاليه بود.»

شيخ ابراهيم مظفر، پس از به پايان بردن تحصيلات در نجف، براى نشر معارف و شرايع و اخلاق به بصره رفت. او، با رحمتهاى فراوان توانست تحولى موثر در اخلاق و عقايد بصريان به وجود آورد. مردم نيز، خدمات او را پاس داشته و قدردان او بودند. صاحب معارف الرجال، در سر توفيق وى نوشته است:

طبقات گوناگون مردم، به او رو آوردند. زيرا به مردم طعام مى‏داد و در برخورد با آنان، گشاده رو بود و در خانه‏اش، همواره، به روى ميهمانان و ديگران گشوده بود.

يا در سرّ توفيق شيخ حسن زاير، در تهذيب اخلاق مردم بصره نوشته‏اند: آن بزرگ، اهل عمل بود و واعظ نفسانى داشت

و با هواى نفس مبارزه مى‏كرد.

شهر كاشان روزگارى به دار المؤمنين معروف بوده و انسانهاى پارسا و با ورع بسيارى در آن ساكن بوده‏اند و حوزه‏اش عالمان و فضلاى بسيار داشته است. علت اساسى رشد مكارم اخلاق را در اين شهر، وجود عالم اخلاقى، ملا مهدى نراقى، مولف جامع السعادات دانسته‏اند. اين عالم برزگ، پس از پايان تحصيلات، به زادگاه خويش بازگشت و به تربيت مردم پرداخت. در شادى و غم همراه مردم بود و انبوه مشكلات و مصيبتهاب وارده بر وى، چون زلزله‏هاى شديد كاشان، از دست رفتن دوستان و فرزندان، مهاجرت جمع بسيارى از ياران، نا امنى و... نتوانست در اراده آهنين اين مرد، خللى ايجاد كند و با ملكه نفسانى كه در حضرتش وجود داشت، همه ناراحتيها را به جان خريد و شمه‏اى از اخلاق پيامبرانه‏اش را به نمايش گذارد. به بركت زحماتش، حوزه كاشان سامان گرفت و به پايگاه علم و عبادت شهره گشت.برگ


منبع:فصلنامه حوزه                                                تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان