تبیان، دستیار زندگی
لیگ برتر Play Download استقلال – سایپا  ( 4 – 3 ) ورزشگاه آزادی یكشنبه  22 / 3 / 84 گل 1استقلال  : كاظمی ( 35 ) Play Download استقلال – سایپا  ( 4 – 3 ) ورزشگاه آزادی یكشنبه  22 / 3 / 84 گل 2 استقلال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گلهای سرخابی هفته بیست و نهم دوره چهارم لیگ برتر


Play

Download

استقلال – سایپا  ( 4 – 3 )

ورزشگاه آزادی

یكشنبه  22 / 3 / 84

گل 1استقلال  : كاظمی ( 35 )

Play

Download

استقلال – سایپا  ( 4 – 3 )

ورزشگاه آزادی

یكشنبه  22 / 3 / 84

گل 2 استقلال  :گیلائوری ( 54 )

Play

Download

استقلال – سایپا  ( 4 – 3 )

ورزشگاه آزادی

یكشنبه  22 / 3 / 84

گل 3 استقلال  : خیری ( 75 )

Play

Download

استقلال – سایپا  ( 4 – 3 )

ورزشگاه آزادی

یكشنبه  22 / 3 / 84

 گل 4 استقلال  : مجیدی ( 77 )


Play

Download

استقلال – سایپا  ( 4 – 3 )

ورزشگاه آزادی

یكشنبه  22 / 3 / 84

گل 1 سایپا  : یوسفی  ( 70 )

Play

Download

استقلال – سایپا  ( 4 – 3 )

ورزشگاه آزادی

یكشنبه  22 / 3 / 84

گل 2 سایپا : عباسفرد ( 84 )

Play

Download

استقلال – سایپا  ( 4 – 3 )

ورزشگاه آزادی

یكشنبه  22 / 3 / 84

گل 3 سایپا : عباسفرد ( 89 )


Play

Download

پیروزی – ابومسلم  ( 3 – 2 )

ورزشگاه آزادی

شنبه  21 / 3 / 84

گل 1 پیروزی: انتظاری  ( 33 )

Play

Download

پیروزی – ابومسلم  ( 3 – 2 )

ورزشگاه آزادی

شنبه  21 / 3 / 84

گل 2 پیروزی: انتظاری  ( 38 )

Play

Download

پیروزی – ابومسلم  ( 3 – 2 )

ورزشگاه آزادی

شنبه  21 / 3 / 84

گل 3  پیروزی: اسدی   ( 62 )


Play

Download

پیروزی – ابومسلم  ( 3 – 2 )

ورزشگاه آزادی

شنبه  21 / 3 / 84

گل 1  ابومسلم: خیری   ( 19 )

Play

Download

پیروزی – ابومسلم  ( 3 – 2 )

ورزشگاه آزادی

شنبه  21 / 3 / 84

گل 2 ابومسلم : جباری   ( 77 )