تبیان، دستیار زندگی
در این بازی با استفاده از کلیدهای جهتی گوی را بدون برخورد به گوی های سیاه هدایت کنید. گوی شما می تواند به گوی های همرنگ برخورد نماید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی

در این بازی با استفاده از کلیدهای جهتی گوی را بدون برخورد به گوی های سیاه هدایت کنید. گوی شما می تواند به گوی های همرنگ برخورد نماید.