تبیان، دستیار زندگی
در این بازی با حرکت دادن ماوس، گوی های آبی و قرمز را از هم جدا نمایید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گوی ها

در این بازی با حرکت دادن ماوس، گوی های آبی و قرمز را از هم جدا نمایید.