تبیان، دستیار زندگی
پس از چند بار دست به دست شدن هر چقدر جدال پرسپولیس و ذوب آهن در نیمه اول ساكن و كسالت بار بود، نیمه دوم اتفاقات دیگرى افتاد. پرسپولیس و ذوب آهن بازى را با احتیاط شروع كردند. به خاطر همین بخش عمده یى از جریان بازى در وسط زمین...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ذوب آهن 3- پرسپولیس 2

نایب قهرمانى ذوب آهن
پس از چند بار دست به دست شدن


هر چقدر جدال پرسپولیس و ذوب آهن در نیمه اول ساكن و كسالت بار بود، نیمه دوم اتفاقات دیگرى افتاد. پرسپولیس و ذوب آهن بازى را با احتیاط شروع كردند. به خاطر همین بخش عمده یى از جریان بازى در وسط زمین پیگیرى مى شد. در این نیمه پرسپولیس با اتكا به حركات تكنیكى مهرداد اولادى در فضاى پشت محوطه جریمه ذوب آهن و از طرف دیگر بازیسازى هاى جواد كاظمیان از سمت راست خود را به دروازه آرمناك نزدیك مى كرد. ذوب آهن هم شرایط تقریباً مشابهى داشت.

ستاره آنها در نیمه اول همان طور كه پیش بینى مى شد، احمد محمدپور بود كه در طول حضور 40دقیقه یى اش نقش بسیار زیادى در پى ریزى حملات ذوب آهن داشت. با این حال گل اول بازى را ذوبى ها زدند. مهدى رجب زاده، روى یك ضربه ایستگاهى فوق العاده، توپ را در شرایطى كه محمد محمدى فرصت هیچ واكنشى نداشت وارد دروازه پرسپولیس كرد تا بازى در نیمه اول با همین نتیجه تمام شود. ضعف بزرگ پرسپولیس در این نیمه استفاده دوباره از على انصاریان در خط حمله بود.

او براى دومین بار در این پست بازى مى كرد و مثل بازى با ابومسلم نتوانست تأثیر زیادى در جریان بازى داشته باشد. عدم آمادگى جناح راست پرسپولیس هم در این بازى به اوج خود رسیده بود طورى كه حتى یك حمله هم از این منطقه براى پرسپولیسى ها طراحى نشد. با این حال شروع نیمه دوم تحت تأثیر حملات پرسپولیس بود. در شرایطى كه عارف محمدوند و حتى بهروز رهبرى فرد جلوتر آمده بودند تا در جریان حملات به جمع بقیه اضافه شوند حملات پى در پى پرسپولیس كه بیشتر توسط ابراهیم اسدى و جواد كاظمیان صورت مى گرفت در دقیقه 80منجر به اولین گل آنها شد و درست از همین دقیقه بود كه جریان بازى به طور كلى تغییر كرد. حملات ذوب آهن در كنار حركات هجومى پرسپولیس شرایط فوق العاده یى را در فولاد شهر به وجود آورده بود.

توپ مدام بین دروازه دو تیم رد و بدل مى شد تا در طول 5دقیقه بازى 3گل به نام دو تیم ثبت شود. داسیلوا، كاظمیان و ایمان حیدرى در فاصله كمتر از دو دقیقه از همدیگر براى تیم هایشان گل زدند تا بازى در نهایت با نتیجه 3-2به نفع ذوب آهن تمام شود. ذوب آهن با این نتیجه و با توجه به تساوى سپاهان مقابل استقلال نایب قهرمان لیگ شد و پرونده پرسپولیس با قرار گرفتن در رده چهارم جدول، این فصل بسته شد. تنها روزنه امید آنها در حال حاضر فقط بازیهاى جام حذفى است.

 برتری پرسپولیس و توقف ذوب‌آهن