تبیان، دستیار زندگی
روزى امام حسن علیه السلام از محلى عبور مى كرد، چشمش به جوانى افتاد كه قاه قاه مى خندید، نزد جوان رفت و فرمود، اى جوان ، آیا شنیده اى كه در روز قیامت ، همه مردم وارد دوزخ مى شوند؟ جوان گفت : آرى شنیده ام و دانسته ام . امام حسن علیه السلام فرمود، از كجا شنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آداب خندیدن

خنده

روزى امام حسن علیه السلام از محلى عبور مى كرد، چشمش به جوانى افتاد كه قاه قاه مى خندید، نزد جوان رفت و فرمود، اى جوان ، آیا شنیده اى كه در روز قیامت ، همه مردم وارد دوزخ مى شوند؟ جوان گفت : آرى شنیده ام و دانسته ام . امام حسن علیه السلام فرمود، از كجا شنیده اى و دانسته اى ؟ آن جوان جواب داد: از اینكه خداوند در قرآن مى فرماید:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِیا. (مریم/71)

همه شما (بدون استثناء) وارد جهنم مى شوید، این امرى است حتمى و فرمانى است قطعى از ناحیه پروردگارتان (كه بعضى آن را مربوط به پل صراط مى دانند).

امام حسن علیه السلام فرمود:

آیا تو اطمینان دارى كه از آن افرادى نیستى كه تو را در جهنم نگه دارند؟ جوان پاسخ داد: نه ، چنین اطمینانى ندارم . امام حسن علیه السلام فرمود: پس كسى كه نمى داند بهشتى است یا جهنمى این گونه نمى خندد (و همه دهان را براى خندیدن نمى گشاید). آن جوان از این نصیحت دلسوزانه امام حسن علیه السلام پند گرفت و بعد از آن روز دیگر آن جوان را خندان ندید.

منبع: جامع النورین . ص 132.


تنظیم برای تبیان: شکوری_کارشناس بخش قرآن