تبیان، دستیار زندگی
اتى پیش از جام جهانى خبر داد تیم ملى به امریكا مى رود بعد از بازى بحرین، محمد دادكان ریاست فدراسیون فوتبال در رختكن ایران رو به بازیكنان گفت: «به خاطر تلاش هاى شما و صعود تیم ملى به جام جهانى، فدراسیون فوتبال در نظر دارد اردو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عضو هیأت رییسه فدراسیون از بازى

تداركاتى پیش از جام جهانى خبر داد
تیم ملى به امریكا مى رود


بعد از بازى بحرین، محمد دادكان ریاست فدراسیون فوتبال در رختكن ایران رو به بازیكنان گفت: «به خاطر تلاش هاى شما و صعود تیم ملى به جام جهانى، فدراسیون فوتبال در نظر دارد اردویى چند روزه در یكى از كشورهاى خارجى برگزار كند تا خستگى یك سال گذشته از تن همه برود.»

بعد از این حرف هاى رییس فدراسیون، برخى از بازیكنان تیم ملى كنجكاو شدند كه بدانند اردوى مورد نظر قرار است در چه كشورى برگزار شود. دقایقى بعد آنها از گوشه و كنار شنیدند كه كشور مورد نظر امریكا است. حتى محمد نصرتى مدافع تیم ملى هم یك روز بعد در برنامه زنده تلویزیونى گفت: «بله، ما شنیده ایم اردو در امریكا برگزار مى شود.» هیچكس اما این حرف محمد نصرتى را تأیید نكرد ...

یك روز بعد از این اظهار نظر محمد نصرتى، غلامحسین زمان آبادى سخنگوى فدراسیون فوتبال در واكنش به این مسأله گفت: «چنین خبرى را تكذیب مى كنم. تا آنجا كه من در جریان هستم، پیش از شروع رقابت هاى جام جهانى با چند تیم مطرح جهان از جمله برزیل، آرژانتین، ایتالیا و تركیه مذاكره مى كنیم تا در صورت توافق با یكى از آنها بازى كنیم.»

سخنگوى فدراسیون دوباره خبر اردوى امریكا را رد كرد و به شوخى گفت: «صحت ندارد. البته ممكن است خود نصرتى با امریكایى ها مذاكره كرده باشد و فدراسیون در جریان نباشد.»

سخنگوى فدراسیون دوباره خبر اردوى امریكا را رد كرد و به شوخى گفت: «صحت ندارد. البته ممكن است خود نصرتى با امریكایى ها مذاكره كرده باشد و فدراسیون در جریان نباشد.»

بعد از بازى بحرین، محمد دادكان ریاست فدراسیون فوتبال در رختكن ایران رو به بازیكنان گفت: «به خاطر تلاش هاى شما و صعود تیم ملى به جام جهانى، فدراسیون فوتبال در نظر دارد اردویى چند روزه در یكى از كشورهاى خارجى برگزار كند تا خستگى یك سال گذشته از تن همه برود.»

بعد از این حرف هاى رییس فدراسیون، برخى از بازیكنان تیم ملى كنجكاو شدند كه بدانند اردوى مورد نظر قرار است در چه كشورى برگزار شود. دقایقى بعد آنها از گوشه و كنار شنیدند كه كشور مورد نظر امریكا است. حتى محمد نصرتى مدافع تیم ملى هم یك روز بعد در برنامه زنده تلویزیونى گفت: «بله، ما شنیده ایم اردو در امریكا برگزار مى شود.» هیچكس اما این حرف محمد نصرتى را تأیید نكرد ...

یك روز بعد از این اظهار نظر محمد نصرتى، غلامحسین زمان آبادى سخنگوى فدراسیون فوتبال در واكنش به این مسأله گفت: «چنین خبرى را تكذیب مى كنم. تا آنجا كه من در جریان هستم، پیش از شروع رقابت هاى جام جهانى با چند تیم مطرح جهان از جمله برزیل، آرژانتین، ایتالیا و تركیه مذاكره مى كنیم تا در صورت توافق با یكى از آنها بازى كنیم.»

سخنگوى فدراسیون دوباره خبر اردوى امریكا را رد كرد و به شوخى گفت: «صحت ندارد. البته ممكن است خود نصرتى با امریكایى ها مذاكره كرده باشد و فدراسیون در جریان نباشد.