تبیان، دستیار زندگی
نود تبیانی – از زبان آمار بشنویم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نود تبیانی - از زبان آمار بشنویم

تعداد شرکت کنندگان هر استان در هر مرحله

نام استان

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله  پنجم

زنجان

79

53

56

80

67

گیلان

38

27

19

19

32

آذربایجان غربی

23

17

15

25

-

اردبیل

32

21

28

43

-

سیستان و بلوچستان

36

21

27

-

-

کرمانشاه

37

25

28

-

-

خراسان رضوی

222

135

141

-

-

قزوین

37

24

23

-

-

بوشهر

37

20

-

-

-

قم

125

79

-

-

-

مازندران

104

83

-

-

-

کردستان

14

7

-

-

-

آذربایجان شرقی

72

46

-

-

-

اصفهان

220

135

-

-

-

خراسان جنوبی

79

52

-

-

-

یزد

73

52

-

-

-

البرز

26

-

-

-

-

سمنان

45

-

-

-

-

ایلام

23

-

-

-

-

فارس

116

-

-

-

-

غیر از ایران

5

-

-

-

-

خوزستان

84

-

-

-

-

همدان

47

-

-

-

-

مرکزی

58

-

-

-

-

کهگیلویه و بویراحمد

34

-

-

-

-

چهارمحال بختیاری

26

-

-

-

-

کرمان

60

-

-

-

-

هرمزگان

9

-

-

-

-

تهران

345

-

-

-

-

گلستان

33

-

-

-

-

لرستان

47

-

-

-

-

خراسان شمالی

18

-

-

-

-

جمع

2204

797

337

167

99

تیم های برتر اخلاق در هر مرحله

مرحله اول

البرز و خوزستان

مرحله دوم

یزد

مرحله سوم

کرمانشاه

مرحله چهارم

گیلان

مرحله پنجم

گیلان

میانگین سنی شرکت کنندگان

21 سالایلام - چهارمحال بختیاری - کردستان
22 سالآذربایجان غربی - اردبیل - بوشهر - خراسان جنوبی - سیستان و بلوچستان - گلستان
23 سالقزوین - همدان
24 ساللرستان - مازندران - مرکزی - کرمان - کرمانشاه - کهگیلویه و بویراحمد
25 سالآذربایجان شرقی - اصفهان - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - فارس - هرمزگان
26 سالتهران - یزد
27 سالقم - گیلان
28 سالالبرز
41 سالغیر از ایران

با توجه به آمار به دست آمده می توان نتیجه گرفت که نفرات شرکت کننده در مسابقه بیشتر قشر جوان متولدین دهه ی 60 بوده اند.

باتجربه ترین فرد شرکت کننده : فرزاد مختاری، استان اصفهان، امتیاز:18، تاریخ تولد: 1312/1/1

جوان ترین فرد شرکت کننده: رضا معبودی، استان آذربایجان شرقی، امتیاز:30، تاریخ تولد: 1383/11/23

قدیمی ترین عضو شرکت کننده: سیدمرتضی معصومی، استان تهران، امتیاز:34

جدید ترین عضو شرکت کننده: ادموند آواتاریان، استان گیلان، امتیاز 43

آمار شرکت کننده هر استان به تفکیک وضعیت عضویت

استان

تائید اولیه

تائید نهایی

جمع نفرات هر استان

آذربایجان شرقی

44

38

82

آذربایجان غربی

26

15

41

اردبیل

36

27

63

اصفهان

85

156

241

ایلام

15

8

23

بوشهر

30

15

45

تهران

128

217

345

چهارمحال بختیاری

16

10

26

خراسان جنوبی

59

33

92

خراسان رضوی

111

186

297

خراسان شمالی

16

2

18

خوزستان

36

48

84

زنجان

120

23

143

سمنان

25

20

45

سیستان و بلوچستان

26

19

45

غیر از ایران

3

2

5

فارس

59

57

116

قزوین

26

19

45

قم

46

95

141

گلستان

18

15

33

گیلان

44

16

60

لرستان

26

21

47

مازندران

58

69

127

مرکزی

27

31

58

البرز

17

9

16

هرمزگان

6

3

9

همدان

25

22

47

یزد

61

27

88

کردستان

9

6

15

کرمان

30

29

59

کرمانشاه

39

10

49

کهگیلویه و بویر احمد

17

17

34

جمع

1282

1264

2546

آمار میانگین زمان پاسخگویی

استان

زمان(دقیقه)

زنجان

16

کرمانشاه

20

آذربایجان غربی - گیلان - قزوین

23


تهیه و تنظیم : بخش نرم افزار موسسه تبیان و واحد امور کاربران