تبیان، دستیار زندگی
به گزارش خبرنگار فارس، بر اساس گزارش دبیرخانه این جایزه، در این دوره 4152 عنوان كتاب مورد ارزیابی قرار گرفتند. فراوانی آثار در هریك از گروه‌ها به این شرح است: گروه كلیات 46 اثر؛ گروه فلسفه و روان‌شناسی 384 اثر ؛ گروه دین 596 اثر؛ گروه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویژه آثار منتشر شده در پاییز 88؛

اسامی برگزیدگان یازدهمین جایزه كتاب فصل اعلام شد

خبرگزاری فارس: اسامی برگزیدگان یازدهمین دوره جایزه كتاب فصل ویژه آثار منتشر شده در پاییز 1388 اعلام شد.

اسامی برگزیدگان یازدهمین جایزه كتاب فصل اعلام شد

به گزارش خبرنگار فارس، بر اساس گزارش دبیرخانه این جایزه، در این دوره 4152 عنوان كتاب مورد ارزیابی قرار گرفتند.

فراوانی آثار در هریك از گروه‌ها به این شرح است: گروه كلیات 46 اثر؛ گروه فلسفه و روان‌شناسی 384 اثر ؛ گروه دین 596 اثر؛ گروه علوم اجتماعی 699 اثر؛ گروه زبان 63 اثر؛ گروه علوم خاص 107 اثر؛ گروه علوم كاربردی 480 اثر ؛ گروه هنر 247 اثر؛ گروه ادبیات 938 اثر، گروه تاریخ و جغرافیا 252 اثر و گروه كودك و نوجوان 340 اثر.

برگزیدگان:

1. فلسفه

فلسفه غرب

ترجمه

ـ ویتگنشتاین و حكمت، ترجمه: مالك حسینی، تهران؛ هرمس.

2. دین

الف) كلیات اسلام

ترجمه

ـ عدالت و ذكر: درآمدی بر مقام معنوی امام علی(ع)، تألیف رضا شاه‌كاظمی، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران؛ فرزان روز.

ب) حدیث

ترجمه

ـ دفاع از كافی: نقد و بررسی مهم‌ترین شبهه‌ها درباره كتاب كافی و شیخ كلینی، تألیف ثامر هاشم عمیدی، ترجمه سیدمحمدحسین روحانی و علی باقر طاهری‌نیا، قم؛ مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی.

ج) فقه و اصول

تألیف

ـ فقه و كلام، تألیف علی‌محمد حسین‌زاده، تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

د) سیره

ترجمه

ـ اعلام الوری بأعلام الهدی: زندگانی چهارده معصوم، تألیف ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، ترجمه محمدحسین ساكت، تهران؛ اساطیر.

3. علوم اجتماعی

الف) علوم اجتماعی

تألیف

ـ روش‌شناسی مطالعات انقلاب با تأكید بر انقلاب اسلامی ایران، تألیف محمدرضا طالبان، تهران؛ پژوهشكده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.

ب) علوم سیاسی

ترجمه

ـ دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ویراستار مارتین گریفیتس، ترجمه علیرضا طیب، تهران؛ نشر نی.

ج) محیط زیست

تألیف

ـ زنان و محیط زیست، تألیف عباس محمدی اصل، تهران؛ شیرازه.

4. علوم خاص

الف) زیست‌شناسی

ترجمه

ـ بوم‌شناسی: مطالعه تجربی توزیع و فراوانی، تألیف چارلز جی. كربز، ترجمة عبدالحسین وهاب‌زاده، مشهد؛ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

5. علوم كاربردی

پزشكی

تألیف

ـ ژنتیك مولكولی پزشكی در هزاره سوم، تألیف محمدرضا نوری دلویی، تهران، سامر؛ نشر آخر.

6. ادبیات

الف) شعر معاصر

ـ خاطرات بی‌تأویل، سروده شراره كامرانی، تهران؛ فصل پنجم.

ب) نقد ادبی

تألیف

ـ تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی: تطور و دگردیسی ژانرها تا میانه سده پنجم؛ به‌انضمام نظریه تاریخ ادبیات، تألیف سیدمهدی زرقانی، تهران؛ سخن.

ج) ادبیات زبان‌های دیگر

ـ جان جهان، نوشته: سوزانا تامارو، ترجمه هاله ناظمی، تهران؛ هرمس.

7. كودك و نوجوان

علوم و فنون

ترجمه

ـ مجموعه كتاب‌های نگاهی به آسمان شب، تألیف: رزا لیندمیست و آندرو سالوی، ترجمه: مجید عمیق، تهران؛ نشر مهاجر.

تهیه و تنظیم برای تبیان : زهره سمیعی - بخش ادبیات تبیان