تبیان، دستیار زندگی
الکترون ها ذرات بسیار ریزی با بار منفی می باشند. در نتیجه با یک تعریف اولیه می توان الکتریسیته را جریانی از الکترون ها دانست که از نقطه ای به نقطه ی دیگر جاری می شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمع بندی

جمع بندی

نیمه رسانا ها

رسانایی

ساختار اولیه اتم ها

پوسته و تراز های انرژی

در مقیاس بزرگ تر

رسانش در مواد مختلف

تزریق

اصول نیمه رساناها

تنظیم: مریم فروزان کیا