تبیان، دستیار زندگی
در این بازی با خوردن ماهی های کوچک، جان ماهی کوچولو را افزایش دهید و او را از چنگال ماهی های بزرگ نجات دهید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی ماهی کوچولو

در این بازی با خوردن ماهی های کوچک، جان ماهی کوچولو را افزایش دهید و او را از چنگال ماهی های بزرگ نجات دهید.

برای بازی کردن از کلیدهای جهتی استفاده نمایید.