تبیان، دستیار زندگی
PH از واژه Potential of hydrogen گرفته شده و بیانگر مقیاسی از میزان اسیدی یا قلیایی ( بازی ) بودن می باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاغذ لیتموس ( تورنسل )

کاغذ لیتموس

PH از واژه Potential of hydrogen گرفته شده و بیانگر مقیاسی از میزان اسیدی یا قلیایی ( بازی ) بودن می باشد.

PH مواد در محدوده 0 تا 14 می باشد. موادی که PH برابر 7 دارند خنثی می باشند، یعنی نه  خاصیت اسیدی دارند و نه خاصیت قلیایی.موادی که PH  کمتر از 7 دارند اسیدی می باشند و هرچه این PH به صفر نزدیک تر می باشد ، خاصیت اسیدی ماده بیشتر می باشد.

کاغذ لیتموس

PH بزرگتر از 7 نیز نشانه قلیایی بودن ماده می باشد و با نزدیک تر شدن عدد PH مواد قلیایی به 14 ، خاصیت قلیایی آن ها بیشتر خواهد شد. برای سنجش PH می توان از روش های مختلفی استفاده نمود. یکی از این روش ها استفاده از دستگاه های PH سنج دیجیتالی می باشد ، ولی این دستگاه ها تا حدودی تخصصی می باشند و در دسترس عمو م نمی باشند.

کاغذ لیتموس

ساده ترین روش برای سنجش PH استفاده از کاغذ لیتموس یا تورنسل می باشد.

کاغذ لیتموس

لیتموس ماده ای است که از گلسنگ های خاصی بدست می آید و قابلیت تعویض رنگ در محیط های اسیدی و قلیایی را دارد. کاغذ لیتموس کاغذی است که به این ماده آغشته می باشد و با ورود به محیط های اسیدی به رنگ قرمز ، با ورود به محیط های قلیایی به رنگ آبی و با ورود به محیط خنثی به رنگ بنفش در می آید.

کاغذ لیتموس

معمولا بر روی بسته کاغذهای لیتموس جدولی از رنگ های مختلفی که این کاغذ در محیط های مختلف به خود می گیرد، ترسیم شده است.

کاغذ لیتموس

برای سنجش PH یک ماده کافی است پس از فروبردن کاغذ تورنسل در آن ماده ، رنگ کاغذ را با این جدول مقایسه نماییم و با توجه به عدد نوشته شده بر روی این جدول ، PH ماده را بدست آوریم.

کاغذ لیتموس

در فیلم مورد نظر  نحوه ی PH سنجی را بوسیله مایع شناساگر مشاهده می نمایید.

برای تهیه کاغذ لیتموس باید به فروشگاه های لوازم و مواد شیمیایی مراجعه نمایید. مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران، میدان امام خمینی، خیابان ناصر خسرو می باشد که در نقشه زیر مشخص شده است.

کاغذ لیتموس

تهیه : پوریا میرعشقی

تنظیم : طیبه موسیوند