تبیان، دستیار زندگی
در روایت است که امام صادق (ع) به حالت چهار زانو در مجلسی نشسته بود و پای راست خود را بر روی ران پای چپ قرار داده بود, در این هنگام مردی گفت فدایت شوم این نوع نشستن مکروه است. حضرت فرمودند : نه این چنین نیست, بلکه این سخنی است که یهودی ها می گویند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آقای آیه های قرآن

آیة الکرسی

شأن نزول آیت الکرسی

در روایت است که امام صادق (ع) به حالت چهار زانو در مجلسی نشسته بود و پای راست خود را بر روی ران پای چپ قرار داده بود, در این هنگام مردی گفت فدایت شوم این نوع نشستن مکروه است. حضرت فرمودند : نه این چنین نیست, بلکه این سخنی است که یهودی ها می گویند.

آنها می گویند:« هنگامی که خدای متعال آسمانها و زمین را آفرید و به عرش مسلط گشت,به این صورت نشست تا استراحت نماید.»

خدای متعال هم این آیه را« در ردّ کلام باطل آنها» فرمود که :« الله ُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ » تا « هُوَ العَلیّ العَظیم » و امام صادق در همان حالت که نشسته بود باقی ماند.

عکس العمل شیطان هنگام نزول آیت الکرسی

امام محمد باقر(ع) از امیر المومنین علی (ع) روایت فرموده:

« هنگامی که آیت الکرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود: آیت الکرسی آیه ای است که از گنج عرش نازل شده و زمانی که این آیه نازل گشت‘ هر بُتی که در جهان بود, با صورت به زمین افتاد.»

در این زمان ابلیس (شیطان) ترسید و به قومش گفت: « امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده است,باشید تا من عالم را بگردم و متوجه حادثه شوم که چه بوده است.»

صدر المتألّهین در این باره می گوید: « هنگامی که شخص متفکر تامل نماید و با چشم بصیرت به معارف الهی و مطالب ربوی, از توحید و تقدیس شرح و صفات علیا و افعال عظمی , که آیت الکرسی مشتمل بر آن است بنگرد, آنها را یکجا در آیه ای به جز آیت الکرسی نخواهد یافت. به همین جهت آیت الکرسی به تنهایی سیادت و ریاست را بر سایر آیات خواهد داشت.

ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید, مردی را دید و از او سوال کرد( باید توجه داشت که از روایات استفاده می شود, شیطان به تمام اشکال از موجودات عالم,ممکن است ظاهرگردد و در اینجا هم به صورت انسانی در آمده و از مرد سوال می کند!)

« دیشب چه حادثه ای اتفاق افتاد؟»

مرد گفت: رسول خدا (ص) به ما فرمود : آیه ای از گنجهای عرش نازل شده است که بتهای جهان به خاطر آن همگی با صورت به زمین خورده اند ابلیس بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آنها خبر داد.

آیت الکرسی سیّد آیات قرآن

در روایتی آمده است : روزی عده ای از اصحاب پیامبر(ص)در مسجد رسول اکرم (ص) نشسته بودند واز فضا ئل قرآن یاد می کردند ،که کدام آیه افضل و بهتر است ؟

یکی می گفت : آخرین آیه ی سوره ی توبه و یکی می گفت : آخرین آیه ی سوره ی اسراء ، دیگری می گفت : سوره ی مریم ویکی دیگر می گفت: سوره ی طه .

حضرت علی (ع) فرمود : شما از آیه الکرسی چه می دانید ؟ من از رسول خدا شنیدم که فرمود : ای علی. حضرت آدم (ع) سید انسان هاست ، من سید عربم ، سلمان فارسی سید فارس است ، صُهَیب سید روم است ، درخت سدر سید درختان است,طور سیتا سید کوه هاست, روز جمعه سید روزهاست,قرآن سید سخن هاست, سوره ی بقره سید سوره های قرآن است آیت الکرسی سید سوره ی بقره است. در این آیه پنجاه کلمه است و در هر کلمه پنجاه برکت است.

در ترجمه ی فارسی تفسیر طبری نیز آمده است: روزی حضرت علی (ع) نزد پیغمبر(ص) آمد. پیامبر به او گفت:

«یا علی! من سید عربم,مکه سید شهرهاست, کوه سینا سید همه ی کوه هاست, جبرئیل سید همه ی فرشتگان است, فرزندان تو حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت اند, قرآن سید همه ی کتابهاست, سوره ی بقره سید همه ی سوره های قرآن است و در سوره ی بقره یک آیه است که آن ایه پنجاه کلمه است, هر کلمه ای پنجاه برکت دارد و آن آیت الکرسی است.

چرا آیت الکرسی را سید آیات خوانده اند؟ ...

صدر المتألّهین در این باره می گوید: « هنگامی که شخص متفکر تامل نماید و با چشم بصیرت به معارف الهی و مطالب ربوی, از توحید و تقدیس شرح و صفات علیا و افعال عظمی , که آیت الکرسی مشتمل بر آن است بنگرد, آنها را یکجا در آیه ای به جز آیت الکرسی نخواهد یافت. به همین جهت آیت الکرسی به تنهایی سیادت و ریاست را بر سایر آیات خواهد داشت.

مرد انگلیسی که دل داده ی آیت الکرسی بود!

دانشمند و نویسنده ی مصری؛ عبدالعزیز جاویش می گوید:

« تصادفا ً با یک نفر انگلیسی مسلمان برخورد کردم که از اسلامش هیچ منظور مادّی نداشت و با مسلمان شدنش در پی بدست آوردن مقام و اعتباری نبود و برای دست یافتن به ثروت و خلاصه سیاست,مسلمان نشده بود.»

آن مرد انگلیسی به من گفت: در قرآن کریم آیه ای است که من هرگز از تکرار آن ملول و رنجور نمی شوم و هر اندازه در آن نظر می افکنم احساس خستگی نمی کنم. این آیه خدا را به گونه ای توصیف کرده است که هیچ یک از راهبران ادیان با آن هوش و ذکاوت و ذوق و استعداد نمی توانند خدا را بدان گونه توصیف کنند و قدرت ندارند که مانند این آیه را بیاورند.

پس شروع به خواندن آیت الکرسی الکرسی به زبان انگلیسی کرد. آنگاه به من گفت: تو را به جان پدرت ای عرب «مسلمان» آیا می شود گاهی این آیه به گوش تو بخورد و تو در غفلت از آن, در حالت سرگرمی و بازی نباشی؟

و آیا شده که زبانت را به خواندن این آیه بگردانی و با عجله و شتا بزدگی از آن نگذری و لحظه ای در آن بیندیشی؟

پاداش کسی که آیت الکرسی را زیاد می خواند

عبدالله بن عوف گفته است:

« شبی در خواب دیدم که قیامت شده بود. من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی کردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و کاخهای زیادی را به من نشان دادند که من از زیبایی و بهای آنها تعجب کردم.»

به من گفتند: درهای این کاخ را بشمار, من هم شمردم پنجاه درب بود.

بعد گفتند: خانه هایش را بشمار, شمردم, تعداد آنها یكصد و هفتاد و پنج خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آنقدر خوشحال شدم که از خواب پریدم و خدا را شکر کردم.

صبح که شد نزد ابن سیرین( صاحب کتاب تعبیر خواب و کسی که به خاطر پاکدامنی, خداوند به او قدرت تعبیر خواب عنایت کرد) رفتم و خواب را برایش تعریف کردم.

ابن سیرین گفت: معلوم است که تو آیت الکرسی زیاد می خوانی. گفتم: بله, همینطور است. ولی تو از کجا فهمیدی که من آیت الکرسی را زیاد می خوانم؟ جواب داد: برای آنکه این آیه پنجاه کلمه و صد و هفتاد و پنج حرف دارد.

من از زیرکی و حافظه ی او تعجب کردم. آنگاه به من گفت: هر که آیت الکرسی را زیاد بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود!


تنظیم برای تبیان: شکوری_کارشناس بخش قرآن