تبیان، دستیار زندگی
در اجرای بیشتر برنامه ها شخصی با نام مجری مسئولیت هماهنگی برنامه ها را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجری گری، هنر برقراری ارتباط و هماهنگی

به خاطر در خواست شما، مجموعه ای در مورد نکات قابل توجه مجریان تهیه کردیم با این امید که برای شما هم مفید واقع شود.

در اجرای بیشتر برنامه های فرهنگی، هنری و... ، شخصی با عنوان «مجری» جهت هماهنگی و پیش بردن روال کار انتخاب می شود و فردی که می بایست گاهی «ناهماهنگی»ها را «هماهنگ» کند فردی که گاه از فشارهای عصبی که در طول اجرای مراسم به او وارد می شود دیگر «مجری» نیست بلکه یک «موجی» است .

: خانم یا آقای مجری، سخنران نیامده است طوری برنامه های مقدماتی را کش دهید تا سخنران بیاید.

: مجری محترم سیم بلندگوها قطع شده، میکروفون کار نمی کند یک جوری سر و ته قضیه را هم بیار.

: مجری محترم، فلانی هم وارد مجلس شده وقتی برایش در نظر بگیر تا سخنرانی کند و...

دستوراتی که از چپ و راست داده می شود و مجری می ماند و این همه بلاتکلیفی.

مجری گری ظرافت های خاص خود را دارد: صدای رسا، چهره دوست داشتنی، تبحر در فی البداهه گویی و انتخاب شعر و متن های زیبا برای پرکردن فواصل بین برنامه ها.

زمانی گوینده و سخنران، قدکوتاهی داشت و مجبور بودند میکروفون را پایین بیاورند مجری توانا با این شعر شرمندگی او را جبران کرد که «تو عمر منی بهر همین کوتاهی» و گاهی جوان یا نوجوانی را برای اجرای برنامه ای دعوت می کنند ظرافت کار مجری این جاست که به محض رسیدنش به جایگاه ،متن کوتاه یا شعری را بخواند تا دلهره و اضطراب او را از بین ببرد و ...

شعر یا متن آغازین برای شروع برنامه ها نیز  بسیار تأثیرگذار است و باید متناسب با جو برنامه و موضوع آن انتخاب شود تا تأثیر خوبی بر ادامه برنامه داشته باشد.

تنظیم: بخش تربیتی مدرسه اینترنتی تبیان