تبیان، دستیار زندگی
این دسته از زن و شوهر ها آن چنان مجذوب یکدیگر می شوند و خود را دیگری می پندارد که احساس خوشبختی همسرشان سعادت آنان نیز است و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عشق معجزه می کند

نگرش زوج ها در ازدواج موفق

گل رز

در ازدواج های موفق، زن و مرد یکدیگر را همان طوری که هستند، دوست می دارند و اشتباه ها و عیب های یکدیگر را نادیده می گیرند. در حقیقت، آنان چنان مجذوب یکدیگر می شوند و خود را دیگری می پندارند که احساس خوشبختی همسرشان سعادت آنان نیز هست و آن چنان به سرنوشت یکدیگرعلاقه مند هستند که خود را فراموش می کنند و در واقع به یاری هم، سعادت و خوشبختی یکدیگر را تضمین می نمایند. البته این کار، چندان ساده نبوده و نیست در حقیقت این زن و شوهر شخصیت و خصوصیت های اخلاقی یکدیگر را دوست دارند، حتی اگر با مذاق یکی سازگار نباشد. آنان بدون هیچ قید و شرطی، یکدل و صمیمی، تا آخر عمر از هم حمایت می کنند گرچه ممکن است این موفقیت در همه حال امکان پذیر نباشد اما آنان در حقیقت یکدیگر را دوست داشته و به هم تعلق دارند.

اعتماد کامل، مهم ترین اصل ازدواج موفق است. این اعتماد یک باره به دست نمی آید بلکه با تلاش و همدلی هر دو طرف محقق می شود و یک ازدواج سالم و پویا، همواره از این موهبت برخوردار است

ویژگی های زوج های موفق

- هر کدام از طرفین، در راهی که برایشان معنی دار است، قدم برمی دارند، برای کیفیت زندگی خود، ارزش قائل اند و می خواهند نیازها و خواسته های شان بر طرف شود. زن و مرد نه تنها برای نیازها و خواسته های یکدیگر ارزش قائل اند بلکه به کار، تفریح و روابط خود با دیگر دوستانشان نیز احترام می گذارند.

- رابطه ای روشن و صریح بین زوج ها برقرار می شود؛ طوری که هر یک به سمت رشد و تعالی در حرکت است. هر یک از دو طرف ازدواج، حقوق دیگری را شناخته و تا حد امکان، سعی در رعایت آن دارند. در این گونه روابط، هر شرایطی که به نظر مناسب می آید و یکی از زوج ها برای خود می خواهد و ایده آل است را برای شریک  زندگی خویش نیز طلب می کند و سعی در فراهم کردن آن دارد.

- افراد، انجام کاری را که خود از عهده ی آن بر می آیند، به دیگری محول نمی کنند. در یک رابطه معنی دار، اشخاص هر کدام برای رسیدن به هویت مستقل، تلاش می کنند.

- طرفین، مسوول خوشبختی خود هستند و دیگری را سبب بدبختی شان قلمداد نمی کنند.

در یک رابطه معنی دار، اشخاص هر کدام برای رسیدن به هویت مستقل، تلاش می کنند.

- اعضای خانواده سالم، انتقادهای به جا و اصولی دیگران را با گشاده رویی پذیرا می شوند و در جهت رفع آن ها بر می آیند. در خانواده  سالم، هر یک از اعضا سعی دارند دیگران را در احساس ها و تجربه های مثبت و سازنده ی خود، شریک کنند تا همگی از شادابی و سرزندگی برخوردار شوند. ابراز صادقانه  احساس ها، بهترین راه ایجاد رابطه ای عمیق تر در ازدواج موفق است. احترام به عزت نفس شریک زندگی، از دیگر خصلت های زن و مرد در ازدواج سالم و موفق می باشد.

- طرفین از سلطه جویی بر دیگری، اجتناب می کنند. در این رابطه، هر دو طرف به یکدیگر احترام می گذارند و تا حد امکان، دنیا را از دریچه ی چشم دیگری نگاه می کنند.

- اشخاص به خلوت و سکوتی که به آن نیاز دارند، احترام می گذارند. به یکدیگر اجازه می دهند تا از خلوت خود برخوردار باشند. یکدیگر را زیر فشار نمی گذارند تا مسائل و جنبه های خصوصی خود را افشا کنند.

- زن و شوهر با هم برای حل مسائل اقتصادی، تلاش نموده و براساس توافق، کارها را بین خود تقسیم می کنند. هیچ گونه اجباری در کار نیست و همه امور بر مبنای علاقه، عشق و توافق، استوار است. هیچ یک از آنان مجبور نیستند اوامر غیرمنطقی یکدیگر را تحمل کنند نقش ها و تقسیم کارها مشخص است و قابلیت مانور روی آنها وجود دارد پذیرش نقش ها و وظیفه های بین دو طرف، براساس آگاهی و اختیار است و هیچ گونه تحمیلی در کار نیست.

- به امکانات مادی، به عنوان عوامل ایمنی بخش مطلق، نگریسته  نمی شود چرا که برای بقای آن، هیچ گونه ضمانتی در کار نیست. در ازدواج پایدار، عشق و علاقه، همیشه دو سویه و عمیق است و امنیت لازمه، به وسیله اعضا ایجاد می شود.

گل رز، گل ، گل نارنجی

- زن و شوهر از پیش داوری در مورد شریک زندگی خود، خودداری می کنند. دو طرف با کمال صداقت، با هم ارتباط برقرار نموده و پیام ها و نظرهای خود را با صراحت و روشنی لازم بیان می کنند.  هیچ گاه احتیاجی به حدس و گمان و پیش داوری ندارند. هر یک از آنان، نه تنها با شریک زندگی و دیگر اعضای خانواده ی خود روراست است، بلکه با خود نیز صراحت و روراستی لازم را دارد. که گاهی هر دو طرف، خود را مورد ارزیابی قرار می دهند تا خود  را بهتر بشناسند. این کار به آنان این فرصت را می دهد که بدون غرض، فکرها و احساسات خود را مورد کنکاش قرار دهند و در صورت منفی بودن، آنها را اصلاح کنند.

- هر یک از طرفین می توانند آشکارا درباره آن چه در رابطه شان مهم و معنی دار است، حرف بزنند در یک رابطه معنی دار، هر دو می توانند درباره مسائل خود، با یکدیگر حرف بزنند و نظریه های خود را بیان کنند. می توانند خواسته های خود را مطرح سازند و انتظار داشته باشند تا مخاطب آنان، حرف شان را درک کند و به آن اهمیت بدهد. (برای نمونه، اگر احساس می کنید در رابطه خود با همسرتان دچار مشکل هستید، می توانید قدم اول را شما بردارید و با او درباره مشکل تان حرف بزنید. در این زمینه به جای این که به همسرتان بگویید چگونه رفتاری دارد و چه تغییری باید در خود ایجاد بکند، با او درباره احساس خودتان حرف بزنید و توضیح دهید که در رابطه با او چه احساسی دارید.)

- اصل زندگی، بر زمان حال استوار است و هر دو طرف بر این امر واقف اند که زندگی، هیچ گاه براساس شانس و تصورهای موهوم استوار نیست. بسیاری از توقع ها به دور ریخته می شود و طرفین برای آرامش بخشیدن به هم، با یکدیگر ازدواج می کنند و دوست دارند خانواده ای سعادتمند را بنا نهند.

- طرفین نسبت به یکدیگر متعهدند. تعهد، بخش حیاتی یک رابطه صمیمانه است تعهد نشانه آن است که اشخاص می خواهند و مایلند در بحران ها کنار هم باقی بمانند.

- موقعیت شناسی، شنیدن و گوش دادن به حرف های همسر و همین طور شناخت فرصت مناسب برای صحبت کردن و یا در میان گذاشتن موضوعی خاص، از دیگر خصیصه های ازدواج موفق است. شنیدن آزادانه حرف های شریک زندگی، موجب اعتماد و صداقت بیشتری بین آنان می شود. در ازدواج سالم، برای رفع اختلاف ها، دو طرف با مشاوره و تبادل افکار، بر مبنای مساوات و برابری، به توافق منطقی می رسند و راه حل مشترک را انتخاب می کنند.

- هر دو طرف، خود را برابر و مساوی و موظف می دانند که به جنبه های نابرابر در رابطه خود، توجه کنند و آن را از میان بردارند.

گل رز

- هر دو طرف بدون هیچ گونه محدودیتی، می توانند به هدف های آرمانی خود برسند و حمایت بی دریغ اعضای خانواده از هم، موجب می شود سریع تر به هدف های شان دست یابند. گذشت زمان، تفاهم و پیوند را قوی تر می کند و باعث می شود هیچ فشار و عامل بیرونی و درونی، نتواند پیوند را از هم بگسلد. هر کس استعدادها و تجربه های فردی اش را در اختیار همسر یا دیگر اعضای خانواده قرار می دهد و موجب استحکام و دوام ازدواج می شود. در ازدواج سالم و موفق، استقلال فردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

- طرفین یکدیگر را تشویق می کنند تا به آن چه شایستگی اش را دارند، برسند متاسفانه بسیاری از اشخاص به ویژه در روابط صمیمانه، مانع از تغییر و تحول یکدیگر می شوند. ممکن است انتظارها، توقع ها و نیازهای آنان، سببی باشد که از ایجاد تغییر و تحول در طرف مقابل، جلوگیری کند.

طرفین نسبت به یکدیگر متعهدند. تعهد، بخش حیاتی یک رابطه صمیمانه است تعهد نشانه آن است که اشخاص می خواهند و مایلند در بحران ها کنار هم باقی بمانند.

- اعتماد کامل، مهم ترین اصل ازدواج موفق است. این اعتماد یک باره به دست نمی آید بلکه با تلاش و همدلی هر دو طرف محقق می شود و یک ازدواج سالم و پویا، همواره از این موهبت برخوردار است. بدون اعتماد، در اصل، ازدواج موفق معنی ندارد با افزایش اعتماد، ارتباطات اعضای خانواده سالم می گردد، اعتماد به نفس و هویت فردی هر یک از آنان، تقویت می شود و میزان رنجش و کدورت خانوادگی، به صفر می رسد. اعتماد، سبب ترقی و پیشرفت می شود و هر دو طرف را به یک آگاهی می رساند که بتوانند با حقایق و مشکلات برخوردی مناسب داشته باشند.

منبع: ماهنامه شادکامی و موفقیت، شماره 66

تنظیم برای تبیان: مریم عطاریان

مقالات مرتبط

رابطه با همسرتان را بتکانید!

خستگی از زندگی مشترک

محبوب شدن برای شوهر

مناظره های زناشویی

بی نظمی در دعوا هم ممنوعه!

مطالعه کتاب تفاوت زن و مرد از منظر روان شناسی و متون دینی به شما توصیه می شود. با مراجعه به کتابخانه تبیان از این کتاب  بهره مند شوید.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.