با هم نگاهی می اندازیم به محیط کار کارمندان فیس‌بوک. ببینیم کارمندان این شرکت در چه محیطی دست به ایده های خلاقانه می زنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک

سال 2004 سال تولد فیس‌بوک بود. بزرگ ترین شبکه اجتماعی دنیا با بیش از 200 میلیون کاربر که 70 درصد آنها خارج از ایالت متحده آمریکا عضو هستند. این شبکه اجتماعی که اوایل فقط منحصر به دانشجویان دانشگاه هاروارد بود به سرعت پیش رفت کرد به طوری که چند ماه پس از شروع به کار نیمی از دانشجویان دانشگاه هاروارد در آن عضو شدند.

 

امروز، بعد از 6 سال، محبوبیت این شبکه اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده است. محیط کار کارمندان گوگل را قبلا دیدم حالا با هم نگاهی بیندازیم به محیط کار کارمندان این شرکت. ببینیم کارمندان این شرکت در چه محیطی دست به ایده های خلاقانه می زنند.

 

<
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
 • گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک
  گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک

 

 

منبع تصاویر: بلاگ رسمی فیس‌بوک

تهیه و تنظیم برای تبیان: فاطمه مجدآبادی