تبیان، دستیار زندگی
در مقاله گزارش تصویری از کارمندان گوگل محل کار کارمندان این شرکت را نشانتان دادیم. این بار سراغ یاهو می رویم و محل کار کارمندان این شرکت را نشانتان می دهیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری از کارمندان یاهو

یاهو برای آنهایی که سالهاست با اینترنت کار می کنند بسیار آشناست . قبل از اینکه گوگل غول دنیای جستجوگر ها شود یاهو یکه تاز عرصه سرچ و ورود به اینترنت بود. کاربران ایمیل را معادل سرویس یاهو می دانستند و چت را همان یاهو مسنجر. یاهو در سالهای اخیر افت شدیدی داشته است. کاربران قدیمی یاهو به سرویس های گوگل مهاجرات کرده اند ولی هم چنان یاهو به فعالیت خود ادامه می دهد.

در مطلب "گزارش تصویری از کارمندان گوگل" و " گزارش تصویری از کارمندان فیس‌بوک" محل کار کارمندان این شرکت ها را نشانتان دادیم. بازخورد این دو مطلب از طرف دوستان تبیان برای من خیلی جالب بود. برخی از خوانندگان عزیز تبیان معتقد بودند چون این شرکت فعالیت های به اصطلاح خورده شیشه دار(!) طی چند ماه اخیر داشتند ما نباید در مورد این مجموعه ها چیزی می نوشتیم. ولی سوال اینجاست که چطور آنها توانسته اند با قدرت ظاهر شوند؟ شاید یکی از کوچک ترین دلایل آن محیط کاری این شرکت ها باشد. من به شدت معتقدم محیط کار خیلی در روند افزایش کیفیت کار و خلاقیت موثر است. مخصوصا در مجموعه هایی که حوزه اصلی آنها فعالیت های اینترنتی و آی تی است.

این بار سراغ یاهو می رویم و محل کار کارمندان این شرکت را نشانتان می دهیم.

 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو
 • گزارش تصویری از کارمندان یاهو
  گزارش تصویری از کارمندان یاهو

منبع  تصاویر: بلاگ رسمی یاهو

تهیه و تنظیم برای تبیان: فاطمه مجدآبادی