تبیان، دستیار زندگی
بچه ها تحویل سال یادش بخیر شلمچه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفت سین جبهه

هفت سین

عید روزی است که در آن رو معصیت خدا را نکرده باشید. امام صادق .ع.

بچه ها تحویل سال

یادش بخیر شلمچه

چیده بودیم تو سفره

سربند و یک سرنیزه

بچه ها خیلی گشتن

تو جبهه سیب نداشتیم

بجای سیب تو سفره

کمپوتشو گذاشتیم

تو اون سفره گذاشتیم

هفت سین

یه کاسه سکه و سنگ

سمبه به جای سنجد

یه سفره رنگارنگ

اما یه سین کم اومد

همه تو فکری رفتیم

مصمم و با خنده 

همه یک صدا گفتیم

  به جای هفتیمن سین 

تو سفره سر می ذاریم

سر کمه هر چی داریم  

پای رهبر می ذاریم

مطالب مرتبط با نوروز :

فصل اشتراک شهدا و نوروز

بسیار سفر باید ...

میریم اردو ...

سیم خار دار سفره هفت سین

هفت سین ما در جبهه


منبع :

بچه شهید

تنظیم برای تبیان :

بخش هنر مردان خدا - سیفی