تبیان، دستیار زندگی
هنوز گرد انقلاب از گرُده هامان نتکانده بودیم، هنوز بر دست هامان تاول بت شکنی التیام نیافته بود، هوز ته مانده های مظلومیتمان در گلو بود، هنوز زخم شهیدانمان بر جگر تفته، تازه بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل اشتراک شهدا و نوروز

هنوز گرد انقلاب از گرُده هامان نتکانده بودیم، هنوز بر دست هامان تاول بت شکنی التیام نیافته بود، هنوز ته مانده های مظلومیتمان در گلو بود ، هنوز زخم شهیدانمان بر جگر تفته، تازه بود.

بهار

هنوز اذان پیروزی از حنجره گلدسته های مجروح، طنین نیفکنده بود.

هنوز عرق پیشانی انقلابمان خشک نشده بود که استکبار جهانی ترفندی نوبه کار گرفت و تهاجمی تازه آغاز کرد.

وقتی آژیر جنگ به صدا در آمد مادران از کنار مقبره جوانان تازه شهید خویش برخاستند، همسران، نیمه از دست رفته خویش به بستر تاریخ سپردند ، کودکان غم پدران از دست رفته را در پستوی دل مدفون کردند و همه و همه و همه جان عزیز خویش بر دست گرفتند و راهی میدان دفاع شدند.

هیچکس طالب جنگ نبود .

همه چونان نهال نورسته در بهار قصد شکفتن داشتند. پاییز طاغوت و زمستان استکبار سپری شده بود و زمانه ی بهار جان می داد برای شکفتن و بالیدن و ثمر دادن.

هیچکس انکار  نمی کند که نهال نورسته، طالب طوفان نیست.

اما چاره نبود، طوفان کفر قد علم کرده بود و موجی سهمگین می بایست تا قامت پوشالی طوفان را بشکند و در خویش مچاله اش کند. نهال ها که هر کدام در طراوت و تازگی فریاد گر بهار بودند بر آن شدند تا ریشه ها را در خاک و دست ها را در آسمان آنان پیوند دهند و محکم کنند که هیچ پاییز حادثه ای نتواند از پایشان در آورد و به سرسبزی گلستانشان تجاوز کند.

خاطرات زیبایتان را تا تاریخ 15 فروردین ماه 1389 در  Jehad@TEBYAN.com خواهیم خواند .

و این طوفان نا بهنگام بی آنکه بخواهد و بداند سبب شد که نهال ها هر کدام نخلی شدند سر به آسمان کشیده، ریشه در خاک گسترده و دست در آغوش هم کرده.

باری همان جنگی که ناخواسته بود و تحمیل شده ، با برانگیختن دفاع غیورانه این امت، نعمت شد، استعدادها را شکفت ، دلاوری ها و رشادت ها را در معرض دید جهانیان قرار داد، عشق ها را متبلور کرد، جوهره های ایثار را عیان ساخت و سرمشق والاترین ارزش های انسانی و اسلامی را بر تارک گیتی نوشت.

بهار

و نیز فرصتی شد تا کفر پرده از چهره های متعدد خویش بر دارد، و استکبار با همه ماسک های صلح طلبانه اش رسوا شود.

و آزمایشی بزرگ شد برای همه کشورهای جهان تا هویّت و ماهیّت خویش را در موضع گیری های خود بر ملا کنند.

و در نهایت مجالی برای امت غیور اسلام تا عزت و شرف میهن خویش را به منصه ظهور برساند.

و اینک با گذشت چند بهار از آن سال های حماسه و ایثار هنوز امت ما آن روز ها و دلیر مردانش را فراموش نکرده  و هر ساله تحویل سال را به یاد شهدا و در کنار شهدا می گذرانند و بیعتی دوباره را از نو می بندند .

و شما ! شمایی که همراه با کاروان راهیان نور عازم مناطق جنگی هستید !

می توانید در مسابقه خاطرات راهیان نور شرکت نمایید ، خاطرات زیبای سفرتان را برای تبیان – بخش هنر مردان خدا ارسال کرده تا به بهترین خاطره ، هدیه ای نه به اندازه ی ارزش خاطره تان بلکه بعنوان یادبود تقدیم کنیم .  

خاطرات زیبایتان را تا تاریخ 15 فروردین ماه 1389 در  Jehad@TEBYAN.com خواهیم خواند .


منبع :

بر گرفته از متون ادبی سید مهدی شجاعی

تنظیم برای تبیان :

بخش هنر مردان خدا - سیفی