تبیان، دستیار زندگی
جام جهانى 5 میلیارد تومان در حساب فدراسیون روز بیست و ششم آوریل سال 2005 پس از پایان جلسه مالى فیفا براى جام جهانى 2006 میزان پاداش فدراسیون جهانى فوتبال براى سى و دو تیم صعود كننده به فیفا مشخص شد. 7 میلیون فرانك سوییس كه مع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پاداش فیفا براى صعود ایران به جام جهانى

5 میلیارد تومان در حساب فدراسیون


روز بیست و ششم آوریل سال 2005 پس از پایان جلسه مالى فیفا براى جام جهانى 2006 میزان پاداش فدراسیون جهانى فوتبال براى سى و دو تیم صعود كننده به فیفا مشخص شد. 7 میلیون فرانك سوییس كه معادل 9/5 میلیون دلار امریكا است، پاداش فیفا به هر یك از سى و دو تیم صعود كننده به جام جهانى است. خبرگزارى آسوشیتدپرس روز 26 آوریل پس از این جلسه نوشت: «پاداش تیم هاى حاضر در جام جهانى 2006 به مرز 332 میلیون فرانك سوییس رسید. این مبلغ با 280 میلیون دلار امریكا برابرى مى كند كه نشان دهنده افزایش 38 درصدى پاداش فیفا نسبت به جام جهانى 2002 است. اگر تیمى كه به جام جهانى صعود مى كند در همان مرحله اول از مسابقات كنار رود تنها 7 میلیون فرانك سوییس 9/5 میلیون دلار امریكا) پاداش مى گیرد اما اگر تیم به مراحل بالاتر صعود كند میزان جایزه بیشتر مى شود. تا جایى كه 5/25 میلیون فرانك سوییس 5/21) میلیون دلار) به حساب تیم قهرمان جام جهانى 2006 ریخته مى شود. سپ بلاتر رییس فیفا مى گوید: ما كنفدراسیون ثروتمندى نیستیم ولى همان پولى را هم كه به دست مى آوریم بین كشورهاى مختلف تقسیم مى كنیم.

حالا ایران به جام جهانى 2006 صعود كرده و این پاداش فیفا به حساب فدراسیون فوتبال ایران هم ریخته مى شود. اگر هر دلار امریكا را معادل 900 تومان بگیرید، به راحتى مى توان پى برد كه بیش از 5 میلیارد تومان پاداش صعود ایران به جام جهانى است. مبلغى كه با پاداش هشت سال پیش فیفا به ایران قابل مقایسه نیست. در سال 98 پس از صعود ایران به جام جهانى فرانسه فیفا مبلغ سه میلیون فرانك سوییس به فدراسیون فوتبال داد.

این پول كه آن زمان معادل 5/2 میلیون دلار امریكا بود كمك زیادى به پیشرفت فوتبال ایران كرد اما این پاداش پس از هشت سال بیش از دو برابر شده.البته نباید از حالا منتظر پرداخت این پاداش به فدراسیون فوتبال ایران بود. براى جام جهانى سال 1998 درصدى از پاداش فیفا پیش از آغاز مسابقات به فدراسیون فوتبال پرداخت شد و بقیه پاداش پس از مسابقات جام جهانى به حساب فدراسیون ریخته شد.

یك فردمطلع ونزدیك به فیفا مى گوید: «قسمتى از این پاداش را پیش از شروع مسابقات جام جهانى پرداخت مى كنند تا تیم هاى شركت كننده براى آماده سازى مشكلى نداشته باشند.

البته براى پاداش جام جهانى 2006 هنوز مبلغ پیش پرداخت و زمان پرداخت آن مشخص نشده است.»

 فیفا:فوتبال ایران ، اول آسیا وهفدهم جهان 

 مدت قرارداد برانکو با فوتبال ایران