تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید با تغییر اندازه نیرو نحوه ی چرخش دستگاه را بررسی کنید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتقال نیرو مرکب

انتقال نیرو مرکب

در این فعالیت می توانید با تغییر اندازه نیرو نحوه ی چرخش دستگاه را بررسی کنید.