تبیان، دستیار زندگی
پژوهشگران دریافته اند میکروب های موجود در جرم دندان ها، با راه یافتن به داخل ریه ها می توانند باعث بروز ذات الریه کشنده در سالمندان شوند. محققان در این مطالعه شواهد روشنی در هشت بیمار مبتلا به ذات الریه پیدا کردند که نشان م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جرم دندان می تواند باعث مرگ افراد سالمند شود


جرم دندان می تواند باعث مرگ افراد سالمند شود

پژوهشگران دریافته اند میکروب های موجود در جرم دندان  ها، با راه یافتن به داخل ریه ها می توانند باعث بروز ذات الریه کشنده در سالمندان شوند.

محققان در این مطالعه شواهد روشنی در هشت بیمار مبتلا به ذات الریه پیدا کردند که نشان می داد این بیماری از جرم دندان  های خود آنها به وجود آمده است.

دکتر علی الصلح از دانشگاه بوفالو در نیویورک که سرپرستی آن تحقیق را به عهده داشته است، می گوید:

 این مطالعه اولین تحقیقی است که ارتباط روشن و قطعی را بین بهداشت دندان ها و عفونت های تنفسی نشان می دهد.

این محقق و همکارانش 49 سالمند  ساکن آسایشگاه سالمندان  را که به علت احتمال ابتلا به ذات الریه در بیمارستانی بستری شده بودند ، بررسی کردند. آنها آزمایش هایی را بر روی باکتری های موجود در دهان بیماران قبل و بعد از ابتلا به ذات الریه انجام دادند. از این 49 بیمار، در نمونه های جرم دندانی 28 نفر، میکروب های عامل بیماری تنفسی مشاهده شد، اما در 21 نفر دیگر این میکروب ها دیده نشد. 14 نفر از این بیماران در نهایت به ذات الریه مبتلا شدند که در10 نفر، بیماری از میکروب های موجود بر روی دندان  های خود آنها شروع شده بود.

جرم دندانی، مخزن میکروب های تنفسی است و می تواند در سالمندان باعث بروز ذات الریه شود.

آزمایش میکروبی گرفته شده از ریه نشان داد، DNA این میکروب ها با DNA میکروب های جرم دندانی در هشت نفر از این بیماران مطابقت دارد. این یافته ها نشان می دهد جرم دندانی، مخزن میکروب های تنفسی است و می تواند در سالمندان باعث بروز ذات الریه شود.

منبع : دنیای تغذیه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.