تبیان، دستیار زندگی
محیط درخت عبارتست از دور تا دور تنه درخت پهنای هر دایره با قطر آن مشخص می شود و محیط دایره حاصل ضرب عدد 3/14 در قطرآن می باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا تا به حال درختی دیده اید که آن قدر بزرگ باشد که یک خودرو بتواند از داخل تنه آن عبور کند ؟

 محیط درخت عبارتست از دور تا دور تنه درخت پهنای هر دایره با قطر آن مشخص می شود و محیط دایره حاصل ضرب عدد 3/14 در قطرآن می باشد.

حساب کنید:

در جدول زیر فهرستی از درختان تنومند معرفی شده است کدام یک از آن ها برای عبور یک خودرو به قدر کافی پهن است.

راهنمایی:

محیط درخت عبارت است از دور تا دور تنه درخت، پهنای هر دایره با قطر آن مشخص می شود و محیط دایره حاصل ضرب عدد 3.14  در قطرآن می باشد. اندازه گیری در بسیاری از مشاغل دارای اهمیت است. نجاران، زیست شناسان، جنگل بانان، طراحان و ناشران از فرمول  های انداره گیری در کار خود استفاده می کنند.

پاسخ:

فقط سکویای ساحلی و سکویای عظیم الجثه به قدر کافی بزرگند. اما اگر بتوان دیواره ها ی 60 سانتی متری برای نگه داشتن تنه درخت فرض نمود ماشینی با پهنای 180 سانتی متری می تواند از درختان زیر نیز عبور کند بید سیاه، صنوبر سواحل داگلاس، کاج شکری و بلوط سفید.

ارتفاع به mمحیط تنه در ارتفاع 135cmنام درخت

34.50

22.80

98.70

93.90

82.50

44.40

20.70

19.50

69.60

28.80

708.66

1016

1112.52

2202.18

2534.92

477.52

541.02

695.96

1122.68

970.28

راش آمریکایی

بید سیاه

صنوبر سواحل داگلاس

سکویای ساحلی

سکویای عظیم الجثه

کاج لاب لای

کاج پینیون

افرای شکری

کاج شکری

بلوط سفید

شروع کنید:

قبل از پاسخ به سوال مطرح شده، به چه اطلاعاتی درباره یک خودرو نیازمندیم؟ درباره درخت چطور؟ درباره دایره ها چه می دانید؟ اندازه محیط تنه درخت چه ارتباطی با پهنای آن دارد؟

راه حل:

برای یافتن قطر دایره، با دانستن محیط، کافی است محیط را بر عدد پی تقسیم کنید. مثلاً پهنای درخت بید سیاه با محیط 1016 سانتی متر، تقریبا 5/323 سانتی متر می شود. این پهنا برای عبور ماشینی با عرض 180 سانتی متر کافی است ضمناً از هر طرف حداقل 60 سانتی متر فضای اضافی برای عبور مطمئن وجود دارد.

قطر به cmمحیط تنه در ارتفاع 135cmنام درخت

226

324

354

701

807

152

172

222

358

309

709

1016

1113

2202

2535

478

541

696

1123

970

راش آمریکایی

بید سیاه

صنوبر سواحل داگلاس

سکویای ساحلی

سکویای عظیم جثه

کاج لاب لای

کاج پینیون

افرای شکری

کاج شکری

بلوط سفید

* تمامی اعداد به نزدیکترین عدد صحیح گرد شده اند.

تحقیق کنید:

درختی را در محوطه حیاط یا پارک محل در نظر بگیرید و قطر آن را تخمین بزنید.

مسائل اضافی:

 محیط درخت عبارتست از دور تا دور تنه درخت پهنای هر دایره با قطر آن مشخص می شود و محیط دایره حاصل ضرب عدد 3/14 در قطرآن می باشد.

1- آیا در فهرست ارائه شده از درختان تنومند، درختی وجود دارد که از یک ساختمان 15 طبقه بلندتر باشد؟

2- می خواهیم دور تا دور درخت سکویای عظیم الجثه را زنجیر انسانی تشکیل دهیم. چند نفر لازم است؟

فکر کنید:

جنگلبانان چگونه وزن یک درخت را قبل از قطع شدن تخمین می زنند؟

چرا محیط تنه درخت را در ارتفاع 135 سانتی متر از سطح زمین اندازه می گیرند؟

آیا می دانید:

تقریباً 825 گونه مختلف درخت در امریکا وجود دارد.

مسن ترین درخت موجود، نوعی کاج است که سن آن را 4700 سال تخمین زده اند.

بزرگترین درخت موجود در جهان، سکویایی به وزن 6167 تن می باشد. وزن این درخت معادل 41 یا 740 فیل است.

در حدود سال 1638، گالیلئو گالیله (1643-1564) مطرح نمود که درختان نمی توانند به خاطر شکل و جنس خود ارتفاعی بیش از 90 متر داشته باشند.

پاسخ به مسائل اضافی:

1- اگر ارتفاع هر طبقه را 37 سانتی متر بگیریم، ساختمان 15 طبقه 5.55 متر بلندی خواهد داشت. در این صورت صنوبر سواحل داگلاس، سکویای ساحلی و عظیم الجثه وکاج شکری بلندتر خواهند بود. کاج لاب لابی تقریباً به بلندی این ساختمان است.

2- اگر در حالت باز بودن دست ها، فاصله بین نوک انگشتان دو دست را تقریباً 150 سانتی متر در نظر بگیریم، تقریباً به 17 نفر نیازمندیم.

تنظیم: طیبه موسیوند