تبیان، دستیار زندگی
* بی تردید جهان خلفت جهان محدودیتها، تزاحم و تعارض هاست و این ریزش، رویش  و بالندگی به دنبال دارد؛ و حركت توام با اصطاك است و طی طریق كمال ، مستلزم گذار از سنگلاخ های صعب و دشوار.  نوع برخورد در این میان اما خود مق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهندسی فرهنگی انعطاف پذیری

*

بی تردید جهان خلفت جهان محدودیتها، تزاحم و تعارض هاست و این ریزش، رویش  و بالندگی به دنبال دارد؛ و حركت توام با اصطاك است و طی طریق كمال ، مستلزم گذار از سنگلاخ های صعب و دشوار.

نوع برخورد در این میان اما خود مقوله ای در خور تامل است؛

گاهی تندبادها می وزند و چوبهای خشك(1) درختان ولو تنومند را می شكنند، در هان حال اما علفهای بسیاری ساقه های نرم خود را عرضه می دارند و پس از آن باز با قامتی راست ایستاده  و به طور طبیعی از مواهب حیات بهره می برند .

شاید اگر ما روزگار دایناسورهای غول پیكر را درك می كردیم  و یكه تازی آنها را شاهد بودیم تصور نابودی آنها در شرایط آتی سخت زمین و در همان حال باقی ماندن موجوداتی ریز و كوچك پس از آنها برایمان دشوار می نمود

و حالا پس از این رو در رویی و تقابل، گونه هایی باقی مانده اند و برخی منقرض شده اند.

در تاریخ تمدن بشر یا عالم طبیعت (جانوران دریایی و صحرایی) چنین رفتارهایی قابل ردیابی است

نكته مهم درك مفهوم درستی از انعطاف است تا با كرنش، تسلیم  و وادادگی خلط نشود، این یك قدرت است و سلاحی تا به مقابله با شرایط حاد محیطی كه چون سیلی بنیان كن و طوفانی ویرانگر قصد ریشه كنی دارد بپردازد.  تقیه  شاید نوعی از این رفتار به شمار آید كه از آن ِ مومنین است و كیان ایمانشان را حافظ و ضامن.

نكته مهم درك مفهوم درستی از انعطاف است تا با كرنش، تسلیم  و وادادگی خلط نشود، این یك قدرت است و سلاحی تا به مقابله با شرایط حاد محیطی كه چون سیلی بنیان كن و طوفانی ویرانگر قصد ریشه كنی دارد بپردازد.  تقیه  شاید نوعی از این رفتار به شمار آید كه از آن ِ مومنین

است و كیان ایمانشان را حافظ و ضامن.

این نیز از رموز ماندن و بالیدن است.

سید محمد لاجوردی

پی نوشتها:

* انعطاف پذیری (flexibility): قدرت سازگاری با محیط و تغییرات آن بدون نابودی.

1- كانهم خشب مسنده (منافقون -4) : تعبیر چوب خشك به عنوان صفتی برای منافقین قابل توجه است.

مهندسی فرهنگی(1)

مهندسی فرهنگی(2) اخلاق و زندگی

مهندسی فرهنگی(3) گرایش های سرشتی

مهندسی فرهنگی(4) آفرینش، الهام بخش رفتارهای سنجیده

مهندسی فرهنگی (5) نرمالیته ، پیوستگی و تدریج

مهندسی فرهنگی (6) نسبت منظر