تبیان، دستیار زندگی
مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها که می توان به وسیله آن چندین کمیت الکترونیکی را اندازه گیری نمود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

دانش پژوهان عزیز، یکی از قطعه های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد مولتی متراست که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می شود.

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

مولتی متر وسیله ای است که می توان به وسیله آن چندین کمیت الکترونیکی را اندازه گیری نمود. مولتی مترها اساس کار مشابهی دارند. تمامی مولتی مترها از یک صفحه نمایش، یک کلید انتخاب (selector) برای تعیین کمیت مورد اندازه گیری، و تعدادی ترمینال برای نصب سیم های مولتی متر تشکیل می شوند.

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه هامولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

هنگام کار کردن با مولتی متر توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

- برای اندازه گیری شدت جریان باید مولتی متر را به صورت سری در مدار قر ار داد.

- برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل باید مولتی متر را به صورت موازی در مدار قرار داد.

- برای اندازه گیری کمیت های مربوط به قطعات الکترونیکی برای مثال مقاومت، خازن و ... لازم است این قطعات را از مدار جدا نمایید.

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

- برای اندازه گیری هر کمیت حتماً کلید انتخاب را بر روی بیشترین حد خود قرار دهید و سپس مرحله به مرحله آن را کم نمایید تا به دقت اندازه گیری مورد نظر خود برسید.

- سیم های دستگاه را باید با  توجه به کمیت مورد اندازه گیری، به ترمینال مناسب روی دستگاه متصل نمایید. معمولاً در مولتی مترها، سیم سیاه به ترمینال سیاه که با COM مشخص شده متصل می شود و سیم قرمز با توجه به کمیت مورد اندازه گیری، به ترمینال مربوطه متصل می شود.

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

- برای مثال اگر بخواهیم شدت جریان یک مدار را توسط مولتی متر نشان داده شده در شکل اندازه گیری نماییم، باید مراحل زیر را انجام دهیم

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

1- ابتدا سیم سیاه رنگ را به ترمینال COM وصل نمایید.

2- سیم قرمز رنگ را به ترمینال 10A متصل نمایید.

3- کلید انتخاب گر را بر روی 10A قرار دهید.

4- مولتی متر را به صورت سری در مدار قرار دهید.

5- اگر مقدار اندازه گیری شده از   2/0 آمپر کمتر بوده می توانید دقت اندازه گیری را بالاتر ببرید. برای این کار باید سیم قرمز را به ترمینال 200mA متصل نموده و کلید انتخاب گر را روی 200m قرار دهید. اگر در این حالت جریان از 20mA کمتر بود می توانید دقت اندازه گیری را با قرار دادن کلید انتخاب گر روی 20m افزایش دهید.

برای تهیه مولتی متر دیجیتال باید به فروشگاه های لوازم الکترونیکی مراجعه نمایید. با توجه به امکانات و خصوصیات موردنیاز، می توانید مولتی متر مورد نیاز خود را از این فروشگاه ها تهیه نمایید. مکان این فروشگاه ها در نقشه زیر مشخص شده است.

مولتی متر وسیله ای پرکاربرد در پروژه ها

تهیه : پوریا میرعشقی

تنظیم: نسرین صادقی