تبیان، دستیار زندگی
مخالفت رژیم با اساس اسلام اسرائیل، دشمن اسلام وایران مفتخوار كیست؟ نصیحت و اخطار به شاه شاه تحت تأثیر بهایی ها ربط بین شاه و اسرائیل سخنرانی امام در سیزده خرداد 1342 در حضور روحانیون ، طلاب، اهالی قم و زائران حرم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بارقه نورمخالفت رژیم با اساس اسلام

اسرائیل، دشمن اسلام وایران

مفتخوار كیست؟

نصیحت و اخطار به شاه

شاه تحت تأثیر بهایی ها

ربط بین شاه و اسرائیل

سخنرانی امام در سیزده خرداد 1342 در حضور روحانیون ، طلاب، اهالی قم و زائران حرم حضرت معصومه علیها سلام

بسم الله الرحمن الرحیم

مخالفت رژیم با اساس اسلام

الان عصرعاشوراست... گاهی كه وقایع روز عاشورا را از نظر می گذرانم، این سؤال برایم پیش می آید كه اگر بنی امیه و دستگاه یزید بن معاویه ، تنها با حسین سرجنگ داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود كه در روز عاشورا با زن های بی پناه و اطفال بیگناه مرتكب شدند؟ بچه خردسال چه تقصیر داشت؟ زن ها چه تقصیر داشتند؟ نظرم این است آنها با اساس سر و كار داشتند، بنی هاشم را نمی خواستند ، بنی امیه با بنی هاشم مخالفت داشتند، نمی خواستند شجره طیبه باشد. همین فكر در ایران[ وجود] داشت. اینها با بچه های شانزده- هفده ساله ما چه كار داشتند؟ سید شانزده- هفده ساله به شاه چه كرده بود؟ به دولت چه كرده بود؟ به دستگاه های سفاك چه كرده بود؟ لكن این فكر پیش می آید كه اینها با اساس مخالفند، با بچه مخالف نیستند. اینها نمی خواهند كه اساس موجود باشد؛ اینها نمی خواهند صغیر و كبیر ما موجود باشد.

اسرائیل، دشمن اسلام وایران

اسرائیل نمی خواهد در این مملكت دانشمند باشد، اسرائیل نمی خواهد در این مملكت قرآن باشد؛ اسرائیل نمی خواهد در این مملكت علمای دین باشند؛ اسرائیل نمی خواهد در این مملكت احكام اسلام باشد. اسرائیل به دعوت عمال سیاه خود، مدرسه (فیضیه قم و طالبیه تبریز) را كوبید. ما را می كوبند، شما ملت را می كوبند. می خواهد اقتصاد شما را قبضه كند؛ می خواهد زراعت و تجارت شما را از بین ببرد؛ می خواهد در این مملكت ، دارای ثروتی نباشد، ثروت ها را تصاحب كند به دست عمال خود. این چیزهایی كه مانع هستند، چیزهایی كه سد راه هستند، این سدها را می شكند؛ قرآن سد راه است، باید شكسته شود ؛ روحانیت سد راه است ، باید شكسته شود ؛ مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب شود ؛ طلاب علوم دینیه ممكن است بعدها سد راه بشوند، باید از پشت بام بیافتند، باید سر و دست آنها شكسته شود برای این كه اسرائیل به منافع خودش برسد؛ دولت ما به تبعیت اسرائیل به ما اهانت می كند.

مفتخوار كیست؟

شما آقایان قم، ملاحظه فرمودید آن روزی كه آن رفراندم غلط انجام گرفت، آن رفراندوم مفتضح انجام گرفت، آن رفراندومی كه چند هزار نفر بیشتر همراه نداشت، آن رفراندومی كه بر خلاف ملت ایران انجام گرفت، در كوچه های این قم، در مركز روحانیت، در جوار فاطمه معصومه راه انداختند اشخاص را؛ چند نفر از بچه ها و اراذل را راه انداختند؛ در اتومبیل ها نشاندند و در كوچه ها گرداندند؛ گفتند: مفتخوری تمام شد، پلو خوری تمام شد. آقایان! ملاحظه بفرمایید، این وضع مدرسه فیضیه را ملاحظه كنید، این حُجَرات را ملاحظه كنید، این اشخاصی كه لُباب عمرشان را در این حُجَرات می گذرانند، آن اشخاصی كه مواقع نشاطشان را در این حجرات می گذرانند، آن اشخاصی كه بیش از سی- چهل الی صد تومان در ماه ندارند، اینها مفتخورند؟ آن اشخاصی كه هزار میلیونشان، هزار میلیونشان یك قلم است، هزاران میلیونشان در جاهای دیگر است، اینها مفتخور، زیاد نیستند؟ ما مفتخوریم؟ مایی كه مرحوم آقای حاج شیخ عبدالكریم مان وقتی كه فوت می شود، آقازاده های آن[ مرحوم] همان شب چیز نداشتند، همان شب شام نداشتند[ گریه شدید حضار] ؛ ما مفتخوریم؟ مایی كه مرحوم آقای بروجردی مان، وقتی كه از دنیا می رود ششصد هزار تومان قرض می گذارد، ایشان مفتخورند؟ اما آنها كه بانك های دنیا را پر كرده اند، كاخ های عظیم را روی هم ساخته اند، و باز رها نمی كنند این ملت را، و باز دنبال این هستند كه سایر منافع این ملت را به جیب خودشان یا اسرائیل برسانند، اینها مفتخور نیستند؟ باید دنیا قضاوت كند، باید ملت قضاوت كند كه مفتخور كیست.

نصیحت و اخطار به شاه

آقا! من به شما نصیحت می كنم، ای آقای شاه! ای جناب شاه! من به تو نصیحت می كنم ؛ دست بردار از این كارها. آقا! اغفال دارند می كنند تو را . من میل ندارم كه یك روز اگر بخواهند تو بروی، همه شكر كنند. من یك قصه ای را برای شما نقل می كنم كه یپرمردهایتان، چهل ساله هایتان یادشان است، سی ساله ها هم یادشان است. سه دسته، سه مملكت اجنبی- به ما حمله كرد: شوروی، انگلستان، آمریكا به مملكت ایران حمله كردند؛ مملكت ایران را قبضه كردند؛ اموال مردم در معرض تلف بود، نوامیس مردم در معرض هتك بود، لكن خدا می داند كه مردم شاد بودند برای این كه پهلوی رفت. من نمی خواهم تو اینطور باشی؛ نكن. من میل ندارم تو اینطور بشوی، نكن! اینقدر با ملت بازی نكن! اینقدر با روحانیت مخالفت نكن. اگر راست می گویند كه شما مخالفید، بد فكرمی كنید. اگر دیكته می دهند دستت و می گویند بخوان، در اطرافش فكر كن؛ چرا بیخود ، بدون فكر، این حرفها را می زنی؟ آیا روحانیت اسلام، آیا روحانیون اسلام، اینها حیوانات نجس هستند؟ در نظر ملت، اینها حیوان نجس هستند كه تو می گویی؟ اگر اینها حیوان نجس هستند پس چرا این ملت دست آنها را می بوسد؟ دست حیوان نجس را می بوسد؟ چرا تبرك به آبی كه او می خورد، می كنند؟ حیوان نجس را این كار می كنند؟! آقا ما حیوان نجس هستیم؟ [ گریه شدید حضار] خدا كند كه مرادت این نباشد؛ خدا كند كه مرادت از اینكه " مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس هستند و ملت باید از آنها احتراز كند"، مرادت علما نباشند و الاّ تكلیف ما مشكل می شود و تكلیف تو مشكل می شود . نمی توانی زندگی كنی ؛ ملت نمی گذارد زندگی كنی . نكن این كار را؛ نصحیت مرا بشنو. آقا! 45 سالت است شما؛ 43 سال داری، بس كن، نشنو حرف این و آن را؛ یك قدری تفكر كن، یك قدری تامل كن! یك قدری عواقب امور را ملاحظه بكن! یك قدری عبرت ببر! عبرت از پدرت ببر. آقا! نكن اینطور! بشنو از من؛ بشنو از روحانیین؛ بشنو از علمای مذهب ؛ اینها صلاح ملت را می خواهند؛ اینها صلاح مملكت را می خواهند. مامرتجع هستیم؟ احكام اسلام،ارتجاع است؟ آن هم" ارتجاع سیاه" است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست كردی؟! شما انقلاب سفید به پا كردید؟ كدام انقلاب سفید را كردی آقا؟ چرا اینقدر مردم را اغفال می كنید؟ چرا نشر اكاذیب می كنید؟ چرا اغفال می كنی ملت را؟ والله، اسرائیل به درد تو نمی خورد، قرآن به درد تو می خورد.

امروز به من اطلاع دادند كه بعضی از اهل منبر را برده اند در سازمان امنیت و گفته اند شما سه چیز را كار نداشته باشید، دیگر هر چه می خواهید بگویید، یكی شاه را كار نداشته باشید، یكی هم اسرائیل را كار نداشته باشید، یكی هم نگویید دین در خطر است. این سه تا امر را كار نداشته باشید، هر چه می خواهید بگویید. خوب اگر این سه تا امر را ما كنار بگذاریم، دیگر چه بگوییم؟! ما هر چه گرفتاری داریم ازاین سه تاست تمام گرفتاری ما.

آقا ، اینها خودشان می گویند، من كه نمی گویم، به هر كه مراجعه می كنی، می گوید: شاه گفته؛ شاه گفته مدرسه فیضیه را خراب كنید ؛ شاه گفته اینها را بكشید... آن مرد كه آمد در مدرسه فیضیه - حالا اسمش را نمی برم، آن وقت كه دستور دادم گوش هایش را ببرند، آن وقت اسمش را می برم[ ابراز احساسات حضار]- آمد در مدرسه فیضیه فرمان داد، سوت كشید ؛ تمام مستقر شدند در یك گوشه ای . گفت: منتظر چه هستید، بریزید تمام حجره ها را غارت كنید، تمام را از بین ببرید . گفت: حمله كن، حمله كردند. از ایشان بپرسی آقا چرا این كار را كردید؟ می گوید: اعلیحضرت فرموده. اینها دشمن اعلیحضرتند. اسرائیل دوست اعلیحضرت است؟ اینها دشمن اعلیحضرت هستند؟ اسرائیل مملكت را به باد می برد، اسرائیل سلطنت را می برد، [ با كمك] عمال اسرائیل.

شاه تحت تأثیر بهایی ها

آقا، یك حقایقی در كار است، من باز سرم دارد درد می گیرد؛ یك حقایقی در كار است . شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهایی ها مراجعه كنید؛ در آنجا می نویسد: تساوی حقوق زن و مرد، رای عبدالبهاء است؛ آقایان از او تبعیت می كنند. آقای شاه هم نفهمیده می رود بالای آنجا، می گوید: تساوی حقوق زن و مرد. آقا! این را به تو تزریق كردند كه بگویند بهایی هستی، كه من بگویم كافر است؛ بیرونت كنند. نكن اینطور، بدبخت! نكن اینطور. تعلیم اجباری عمومی نظامی كردن زن، رأی عبدالبهاء است. آقا تقویمش موجود است، ببینید! شاه ندیده این را ؟ اگر ندیده مؤاخذه كند از آنهایی كه دیده اند و به این بیچاره تزریق كرده اند اینها را بگو. والله، من شنیده ام كه سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیندازد تا بیرونش كنند و لهذا مطالب را معلوم نیست به او برسانند. مطالب خیلی زیاد است، بیشتر از این معانی است كه شما تصور می كنید. مملكت ما، دین ما، در معرض خطر است؛ شما هی بگویید كه " آقایان! نگویید: دین در معرض خطر است. " ما كه نگفتیم دین در معرض خطر است، در معرض خطر نیست؟! ما اگر نگوییم شاه چطور است، چطور نیست؟ آقا یك كاری بكنید اینطور نباشد. همه چیز را گردن تو دارند می گذارند. بیچاره! نمی دانی آن روزی كه یك صدایی در آمد، یك نفر از اینهایی كه با تو رفیق هستند، رفاقت ندارند. اینها همه رفیق دلارند، اینها دین ندارند؛ اینها وفا ندارند.

ربط بین شاه و اسرائیل

تأثرات ما زیاد است؛ نه این كه امروز عاشوراست و زیاد است، آن هم باید باشد، لكن این چیزی كه برای این ملت دارد پیش می آید، این چیزی كه در شرف تكوین است، از آن تأثرمان زیاد است؛ می ترسیم. ربط ما بین شاه واسرائیل چیست كه سازمان امنیت می گوید: از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید ؛ این دو تا تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت، شاه یهودی است؟ اینطور كه نیست، ایشان می گوید: مسلمانم؛ ایشان كه ادعای اسلام می كند، محكوم به اسلام است، به حَسَب ظواهر شرع. ربط ما بین اسرائیل... این ممكن است سری در كار باشد ؛ ممكن است آن معنایی كه می گویند كه سازمان ها می خواهند آن را از بین ببرند، شاید راست باشد ؛ احتمالش را نمی دهی تو؟ یك علاجی بكن، اگراحتمال می دهی. یك جوری این مطالب را برسانید به این آقا؛ شاید بیدار بشود، شاید روشن بشود یك قدری. اطرافش را گرفته اند، شاید نگذارند این حرف ها به او برسد. ما متأسفیم، خیلی متأسفیم از وضع ایران، از وضع این مملكت خراب، از وضع این هیأت دولت، از وضع این وضعیت ها، از همه اینها متأسفیم .