تبیان، دستیار زندگی
سه نفر از شهرهای مختلف به استخدام سازمان برق درآمدند و ماموریت یافتند تا خیابانی را تیرگذاری کنند. آنها از صبح تا غروب کار کردند و در نتیجه شخص اول ده تیر برق کار گذاشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طنز

نمره بیست

علی رو به مادر کرد و گفت: مادر، امروز 20 گرفتم! مادر گفت: آفرین علی جون، از چه درسی 20 گرفتی؟

     علی گفت: از ریاضی 8، از دیکته 7، و از فارسی 5 که می‏شود 20!!

نمره بیست

تیرگذاری

سه نفر از شهرهای مختلف به استخدام سازمان برق درآمدند و ماموریت یافتند تا خیابانی را تیرگذاری کنند.

آنها از صبح تا غروب کار کردند و در نتیجه شخص اول ده تیر برق کار گذاشت.

شخص دوم پنج تیر برق کار گذاشت.

شخص سوم فقط یک تیر برق کار گذاشت رئیس اداره رو کرد به سومی و گفت:

تو چرا تنها یک تیر برق کار گذاشتی؟

سومی گفت: درست است که من یک  تیر برق کار گذاشتم اما آی گذاشتم‏ها! دیدند تمام شش متر تیر برق را داخل زمین گذاشته است.

سایه شاه

درویشی زیر سایه الاغش استراحت می‏کرد شاه از آنجا می‏گذشت. درویش را در حال استراحت دید و به درویش گفت:

«ای مرد! اینجا چه می‏کنی؟». درویش گفت:

«عمر شاه دراز باد، زیر سایه شما استراحت می‏کنیم».

نصف‏النهار

معلم: حسن بگو بینم نصف النّهار چیست؟

شاگرد: آقا اجازه، نصف‏النهار همان شام است که از نصف غذای باقی مانده از ظهر می‏خوریم.

تنظیم:بخش کودک و نوجوان

طنز

مطالب مرتبط

گوسفندی که سکه ها را خورد

گناه شش ماهه

الاغ باسواد تیمور لنگ

با شکم گرسنه نباید آب خورد (طنز)

جلد کلنگ(طنز)

غش نکنی!

نقل و نمک

قند و نمک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.