تبیان، دستیار زندگی
اندرزهای دینی ( قسمت بیست و ششم ) 1. مشكلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح نكن كه در نظر آنان كوچك و حقیر جلوه خواهی كرد . 2. كمتر قرض كن تا آزاد باشی . 3. بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست . 4. منتهی درجه ی خرد ، ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح مکن زیرا ....

اندرزهای دینی ( قسمت بیست و ششم )

1. مشكلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح نكن كه در نظر آنان كوچك و حقیر جلوه خواهی كرد .

2. كمتر قرض كن تا آزاد باشی .

3. بیشتر گناهان  فرزند آدم از زبان اوست .

4. منتهی درجه ی خرد ، اقرار به نادانی است .

5. نشانه ی خرد خردمندان ، مدارا كردن با مردم است .

6. خدا  تا وقتی كه بنده به برادرش یاری می كند به او یاری می نماید .

7. آبادی دل ها در همنشینی با صاحبان خرد است .

8. اعتبار كار در فرجام آن است .

9. آفت زیركی و هشیاری ، مكر و خدعه است .

كسی را كه به تو ستم كرده است ببخشایی؛ با هر كه از تو بریده است بپیوندی ؛ چون در حق تو نادانی كردند بردباری كنی.

10. هر چه را آسان گیری ، آسان شود .

11. اعمال همه بندگان در مقایسه با اعمال مجاهدان در راه خدا ، همچون قطره آبی است كه پرستویی با منقار خود از دریا بر می گیرد .

12. در اخلاق  پسندیده و خردهای برجسته و ارزش های بزرگ بر یكدیگر پیشی گیرید تا پاداش بزرگ نصیب شما شود .

13. خوشا آن كس كه علم  و عملش ،‌ دوستی  و دشمنی اش ، گرفتن و رها كردنش ، سخن و سكوتش ، و رفتار و گفتارش را برای خدا خالص كرده باشد .

14. سه چیز از بزرگوار ی های دنیا و آخرت است : كسی را كه به تو ستم كرده است ببخشایی؛ با هر كه از تو بریده است بپیوندی ؛ چون در حق تو نادانی كردند بردباری كنی.

15. برترین مردم كسی است كه به عبادت  عشق ورزد ، سپس آن را در آغوش گیرد و قلباً دوستش داشته باشد .

16. هوی و هوس ها ، اساس و ریشه همه بدبختی ها و محنت هاست .

17. هر كس تقوی بورزد ، امورش آسان خواهد بود .

18. برترین اعمال ، بادوام ترین آنهاست هر چند كم باشد .

19. هر كس كه دنیا بزرگ ترین همتش باشد ، ‌بدبختی و اندوهش طولانی خواهد بود .

هنگامی كه با یكدیگر ملاقات می نمایید ، آن را با سلام كردن و به هم دست دادن همراه كنید و وقتی از یكدیگر جدا می شوید ، با طلب آمرزش و استغفار جدا شوید.

بخش اجتماعی سایت تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.