تبیان، دستیار زندگی
بدان که مستحب است با تن و دلی آرام از عرفات بسوی مشعر الحرام متوجه شده و استغفار نماید، و همین که از طرف دست راست به تل سرخ رسید بگوید: (اللهم ارحم (2) توقفی وزده فی عملی و سلم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مستحبات وقوف در مزدلفه

رد امانت، قبل از سفر حج

مستحبات وقوف به مشعر الحرام (1)

مسئله 995-

بدان که مستحب است با تن و دلی آرام از عرفات بسوی مشعر الحرام متوجه شده و استغفار نماید، و همین که از طرف دست راست به تل سرخ رسید بگوید: (اللهم ارحم (2) توقفی وزده فی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی ) . و در راه رفتن میانه روی  نماید و کسی را آزار ندهد، و مستحب است نماز شام و خفتن را تا مزدلفه بتأخیر اندازد اگر چه ثلث شب نیز بگذرد، و میان هر دو نماز به یک اذان و دو اقامه جمع کند (3) و نوافل مغرب را بعد از نماز عشا بجا آورد و در صورتی که از رسیدن به مزدلفه پیش از نصف شب مانعی رسید، باید نماز مغرب و عشا را بتأخیر نیندازد در میان راه بخواند و مستحب است که در وسط وادی  از طرف راست راه نزول نماید، و اگر حاجی صروره باشد مستحب است که در مشعر

الحرام قدم بگذارد (4) و مستحب است که آن شب را به هر مقدار که میسور باشد به عبادت و اطاعت الهی بسر برد و این دعا را بخواند: (اللهم هذه جمع ، اللهم انی اسالک ان تجمع لی فیها جوامع الخیر، اللهم لا تویسنی من الخیر الذی سالتک ان تجمعه لی فی قلبی و اطلب الیک ان تعرفنی ما عرفت اولیاءک فی منزلی هذا و ان تقینی جوامع الشر) .

و مستحب است بعد از نماز صبح با طهارت حمد و ثنای الهی را بجا آورد، و به هر مقداری که میسور باشد از نعم و تفضلات حضرت حق ذکر کند و بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد آنگاه دعا نماید و این دعا را نیز بخواند: (اللهم رب المشعر الحرام فک رقبتی من النار و اوسع علی من رزقک الحلال و ادرا عنی شر فسقة الجن و الانس ، اللهم انت خیر مطلوب الیه و خیر مدعو و خیر مسؤول و لکل وافد جائزة فاجعل جائزتی فی موطنی هذا ان تقیلنی عثرتی و تقبل معذرتی و ان تجاوز عن خطیئتی ثم اجعل التقوی من الدنیا زادی  .

و مستحب است سنگ ریزه هایی  را که در منی رمی خواهد نمود از مزدلفه بردارد و مجموع آنها هفتاد دانه است (5) و مستحب است وقتی که از مزدلفه بسوی منی  رفته و به وادی محسر رسید به مقدار صد قدم مانند شتر تند رود و اگر سواره است سواری خود را حرکت دهد و بگوید: (اللهم سلم لی  عهدی و اقبل توبتی واحب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی )

1- آیة الله مکارم : این مستحبات را به قصد رجاء بجا بیاورد.

2- آیة الله نوری : اللهم ارحم موقفی وزد فی  علمی .

3- آیة الله مکارم : یعنی  برای نماز مغرب اذان و اقامه می گوید و برای عشا فقط اقامه .

4- آیة الله مکارم : این حکم در روایات متعددی آمده است و احتمالا منظور از آن پای برهنه قدم گذاشتن در سرزمین مشعر است .

5- آیة الله مکارم : ولی از آنجا که در شلوغی جمعیت غالبا بعضی از سنگها اصابت نمی کند بهتر است بیشتر جمع آوری  کند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.