تبیان، دستیار زندگی
این عکس؛ یکی از میدانهای معروف تهران را در سال 57 و کوران انقلاب اسلامی نشان می دهد . نام این میدان چیست؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوال ویژه 22 بهمن

 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن
 • سوال ویژه 22 بهمن
  سوال ویژه 22 بهمن

1- ( ردیف اول از چپ ؛ عكس اول ) نام شخصیتی که با دایره قرمز مشخص شده است چیست؟

حرف اول نام كوچك این شخصیت را در خانه شماره 21 قرار بدهید.

2- این عکس؛ یکی از میدانهای معروف تهران را در سال 57 و کوران انقلاب اسلامی نشان می دهد. نام این میدان چیست؟

حرف پنجم این نام را در خانه شماره 23 قرار بدهید.

3- نامه مدرسه ای است که امام خمینی (ره) پس از ورود به ایران؛ در آن اقامت گزیدند؟

حرف دوم نام مدرسه را در خانه شماره 16 قرار دهید.

4- نام نخست وزیر دولت موقت که به فرمان امام خمینی (ره) همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد.

حرف سوم نام خانوادگی این شخص را در خانه شماره 12 قرار دهید.

5- ( ردیف دوم از چپ ؛ عكس اول )دیدار دو مرجع بزرگ و عالیقدر با یکدیگر. نام شخصیتی که به دیدار امام خمینی (ره) آمده است؛ چیست؟حرف دوم نام خانوادگی این مرجع را در خانه شماره 8 قرار دهید.

6- این عکس صحنه ای از محاکمه نخست وزیر معدوم رژیم شاهنشاهی را نشان می دهد. نام این شخص چیست؟حرف دوم نام خانوادگی این شخص را در خانه شماره 1 قرار دهید.

7- عکس یکی از میادین معروف تهران را در زمان انقلاب اسلامی نشان می دهد. نام این میدان چیست؟حرف سوم نام این میدان را در خانه شماره 28 قرار دهید.

8- نام شهیدی که در عکس مشخص شده است چیست؟

حرف دوم نام خانوادگی این شهید را در خانه شماره 2 قرار دهید.

9- ( ردیف سوم از چپ ؛ عكس اول )نام شخصیت روحانی که در تصویر مشخص شده است چیست؟حرف سوم نام خانوادگی این شخصیت را در خانه شماره 4 قرار دهید.

10- تصویر؛ تصرف مکانی را در روزهای پیروزی انقلاب نشان می دهد. نام این مکان چیست؟

حرف اول نام این مکان را در خانه شماره شماره 6 قرار دهید.

11- عکس خیابانی را در زمان انقلاب نشان می دهد. نام این خیابان چیست؟حرف دوم نام این خیابان را در خانه شماره 26 قرار دهید.

12- نام شخصیتی که در عکس مشخص شده است چیست؟

حرف ششم از نام کوچک این شخصیت را در خانه شماره 14 قرار دهید.

13- ( ردیف چهارم از چپ ؛ عكس اول ) تصویر به واقعه ای خونبار اشاره می کند . این واقعه در چه روزی اتفاق افتاد؟

حرف چهارم این تاریخ را در خانه شماره 19 قرار دهید.

14- ساختمان  نیمه تمامی که در عکس مشاهده می کنید در کدام خیابان تهران قرار دارد؟

حرف چهارم نام این خیابان را در خانه شماره 30 قرار دهید.

دوییوییرزفب
123456789

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1


تهیه و تنظیم: واحد امور کاربران سایت تبیان