تبیان، دستیار زندگی
این اولین بار بود كه با بى رحمى تمام، یك مرجع تقلید را به شهادت رساندند و آب از آب تكان نخورد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرجع تقلید شهید

اولین مرجع تقلید شهید دوران دفاع مقدس

ادبیات مقاومت در عراق بیشتر با مبارزات ضد بعثى معنا پیدا مى كند. شهید آیت الله سید محمد باقرصدر، اسوه مقاومت و صبر در مقابل جنایات رژیم بعث، بزرگترین چهره این ادبیات است. این اولین بار بود كه با بى رحمى تمام، یك مرجع تقلید را به شهادت  رساندند و آب از آب تكان نخورد.

فراخوان مقالات همایش اندیشه‌های شهید صدر

در خاطرات شاگرد شهید، شیخ محمدرضا نعمانى در كتاب «سال هاى رنج، خاطرات و ناگفته ها از شهید صدر» این چنین آمده است: «چند روز پیش از دستگیرى، شهید صدر به منزل امام خمینى(ره) در نجف مى رود و به امام مى گوید كه از وضع اختناق فكرى و ظلم رژیم به ستوه آمده است و تصمیم دارد به همراه ۷۲ نفر از شاگردانش كفن پوش در صحن حرم  امیر المؤمنین تحصن كند و كشته شود تا شاید خون آنها مردم خوابیده عراق را به خروش  آورد».

صدام سه شرط را براى آزادى او تعیین كرده بود:

اول تایید نظام بعث،

دوم عدم همكارى با حزب دعوت اسلامى

سوم عدم تایید انقلاب اسلامى ایران

در نهایت صدام به شرط آخر اكتفا كرد و شهید زیر بار آن نیز نرفت.

مهمترین نمود فرهنگ مقاومت در عراق، پدیده نو ظهور مداحى سیاسى است كه جریان هاى سیاسى بزرگى همچون انتفاضه عراق ۱۹۹۲ را همراهى كرده است. باشد تا در «پلاكارد»ى دیگر به این پدیده پرداخته شود.

شهید صدر

شعر زیر از داود عطار عضو فعال حزب دعوت اسلامى توسط مداح مشهور، سید ولید مزیدى در وصف شهید صدر خوانده شد كه سال هاست به عنوان سرودى ملى میان انقلابیون عراقى زمزمه مى شود:

«سلام بر تو اى باقر صدر

كدام ظالمى جام مرگ را به دستت داد

چرت هزار ساله ما را پاره كردى

اى كه قسم خوردى هیچ گاه نخوابى

چگونه از ما دورگشتى درحالى كه

هنوز مؤمنان هم مرام تو نشده اند

زود از بین ما رفتى در حالى كه

انقلابى براى فرار دادن ظالم پدید نیامده

رهبرى را در سكوت از دست دادیم

و در همان سكوت برایت خون گریه مى كنیم

اى شهید كه تنها برخواستى

و شمشیرى بران براى طاغوت گشتى

تو همچون فرزند رسول، حسینى

و همواره در زندگى تشنه بودى

ابوجعفر، تو تا ابد خواهى ماند

مانند چراغ روشنى كه هرگز خاموش نمى شود

این یك دروغ بعثى است كه تو نتوانستى

همچون خمینى، مردم را بیدار كنى

ما قسم خورده ایم كه برخیزیم

تا آنگاه كه در قانون و نظام، اسلام را بنگریم ...»


منبع :

ساجد

تنظیم برای تبیان :

بخش هنر مردان خدا - سیفی