تبیان، دستیار زندگی
د ماه 1383 فعالیتهای تازه انجمن موسیقی آغاز می شود انجمن موسیقی ایران كه پس از بنیاد شدن تالار وحدت فعالیتهایش با ركود مواجه شده بود ، در یك برنامه ریزی فشرده و در مرداد ماه سه كنسرت قابل توجه برگزار خواهد كرد كه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 27 مرداد ماه 1383

فعالیتهای تازه انجمن موسیقی آغاز می شود

انجمن موسیقی ایران كه پس از بنیاد شدنتالار وحدت فعالیتهایش با ركود مواجه شده بود ، در یك برنامه ریزی فشرده و در مرداد ماه سه كنسرت قابل توجه برگزار خواهد كرد كه در آن شهداد روحانی ، كامكارها و گروه موسیقی خنیا به اجرای برنامه می پردازند.شهداد روحانی كه در یكی دو سال گذشته اجراهای تحت رهبری وی با اقبال عمومی روبرو بوده است در روزهای 18،19 و ۲۰ شهریورماه امسال در تالار وحدت كنسرت می دهد.

همچنین گروه كامكارها در یك كنسرت مشترك با نوازندگان یونانی در روزهای ۵ و ۶ شهریورماه، اجرای برنامه خواهند داشت و در روزهای 12، 12 و ۱۴ شهریورماه نیز، گروه موسیقی خنیا به سرپرستی پری ملكی كنسرت می دهند.