تبیان، دستیار زندگی
utlook XP مایكروسافت اولین بار درOutlook Express این امكان را برای مشتركان پست الكترونیكی سایتHotmail فراهم آورد كه بتوانند نامه های خود ر ا بخوانند، بنویسند و ارسال كنند. این باعث میشود از بسیاری از مشكلات سرویس پست الكترو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


دریافت نامه های Hotmail با استفاده از Outlook Express و Outlook XP

مایكروسافت اولین بار درOutlook Express این امكان را برای مشتركان پست الكترونیكی سایتHotmail فراهم آورد كه بتوانند نامه های خود ر ا بخوانند، بنویسند و ارسال كنند. این باعث میشود از بسیاری از مشكلات سرویس پست الكترونیك تحت وب كه همه ما آن را بارها تجربه كردیمرهایی یابیم.

اما بسیاری از كاربران امكانات موجود درOutlook Express پاسخگوی نیاز روزانه آنها نبود و برنامهOutlook را كه همراه بستهOffice ارائه میشد و جامع تر از نسخهExpress آن بود برگزیدند. متاسفانه برنامهOutlook تا نسخه2002 آن از این امكان پشتیبانی نمیكرد و از نسخه2002 كه همراهOffice XP ارائه شد این امكان در آن گنجانده شد.

اگر در منزل و محل كار بیشتر وقت خود را پشت كامپیوتر سپری میكنید حتما ازOutlook استفاده كنید. مطمعناً با شناخت قابلیتهای آن روز به روز به آن بیشتر علاقه مند میشوید و جزئی از سیستم عامل شما خواهد شد. Outlook فقط یك برنامه برای مدیریت پست الكترونیكی نیست و به شما در نظم بخشیدن به كارها و منسجم كردن اطلاعات در كامپیوتر كمك میكند.

مراحل لازم جهت انجام تنظیمات در

Outlook Express

1-برنامهOutlook Express كه در اغلب نسخه های ویندوز موجود است را با رفتن بهStart>programs اجرا كنید

2-گزینهAccounts از منویTools را انتخاب كنید

3-در پنجره جدیدبرگهMailرا انتخاب كرده و سپس از دكمهAddگزینهMail…را انتخاب كنید

4-در قسمتDisplay Nameنام خود یا نامی كه میخواهید گیرنده در هنگام دریافت نامه شما آن را در بالاینامه ببینند بنویسید و كلیدNextرا بزنید

5-در قسمت Email Addressآدرس پست الكترونیكی خود در سایتHotmail را بنویسید (مثلا:yourname@hotmail.com)

6-تا مرحله قبل همه چیز مثل ایجاد یكAccount برای سرویسPOP3 بود ولیOutlook با تشخیص@hotmail.com یك پنجره جدید به شما نشان میدهد كه در حالت عادی نمایش نمیدهد. بدون هیج تغییری دراین پنجرهNext را بزنید:

7- در قسمت Account Name آدرس كامل پست الكترونیكیHotmail خود را بنویسید و رمز عبور را درpassword وارد كنید وNext را بزنید و در پنجره بعدFinish را بزنید

8-حالا یك پنجره مطابق شكل زیر باید داشته باشید:

9-با زدن دكمهClose سیستم یك اعلان زیر را ظاهر میكند كه باید بعد از وصل شدن به اینترنت آن را با زدنyes تائید كنید

10-باید چند لحظه صبر كنید تا تمام محتویات موجود در صندوقHotmail شماDownload شود

11-حالا شما میتوانید محتویات صندوق خود را مشاهده كنید و حتی در حالتOfflineآنها را مرور كنید، پاسخ دهید و یا حتی نامه جدید ایجاد كنید

البته استفاده از این روش باز هم مشكلاتی دارد و نباید با سرویسهایPOP3 مقایسه شود و متاسفانه در برابر سرویسهای اینترنت با كیفیت پایین خیلی زود از خود واكنش منفی نشان میدهد. به هر حال ایده آل ترین روش برای مبادلهEmail استفاده از سرویسهایPOP3 است كه برای بدست آوردن آن باید دست خود را از جیب خارج كنید!

مراحل لازم جهت انجام تنظیمات در Outlook XP

1.Outlook را اجرا كنید

2.از منویToolsگزینهEmail Accounts را انتخاب كنید

3.در قسمتEmailگزینهAdd a new e-mail account را انتخاب كنید وNext را بزنید

4.از گزینه های موجود در پنجرهServer TypesگزینهHTTP را انتخاب كنید وNext را بزنید

5.اطلاعات این پنجره را مطابق شكل زیر با مشخصات خودتان كامل كنید

6.دكمهNext و سپسFinish را بزنیدبرگرفته از donya-e-eqtesad