تبیان، دستیار زندگی
اگر گاهی یواشکی از خودتان پرسیده اید: این عضویت در سایت" چه فایده ای برای ما داشت؟" با خواندن این اطلاعیه دیگر مطمئن می شوید که فایده های زیادی در این عضویت هست! همانطور که می دانید قرار اس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر گاهی یواشکی از خودتان پرسیده اید: این عضویت در سایت" چه فایده ای برای ما داشت؟" با خواندن این اطلاعیه دیگر مطمئن می شوید که فایده های زیادی در این عضویت هست!

همانطور که می دانید قرار است برای اعضای سایت کهثبت نام کرده اند همایشی در تاریخ یک شنبه 11/5/83 و درمحلهتل اوین برگزار شود که شرکت نکردن در آن جداً باعث پشیمانی خواهد شد. در این همایش می توانید با سایر دوستان عضو سایت آشنا بشوید، احتمالاً با چند ورزشکار ملاقات کنید، مثل سایرهمایشها در چند تاسخنرانی و میزگرد شرکت کنید و مهم تر از همه کارت ویژه اعضاء را جایزه بگیرید.

خوب نیست آدم جایزه را لو بدهد اما برای اینکه کنجکاویتان کمی فروکش کند فقط بدانید که جایزه تانیک کارت استثنایی است که با داشتن آن از مزایای زیادی بهره مند می شوید.

اما بدیهی است که هر کسی واجد شرایط چنین جایزه ای نیست. در واقع کارت بعضی هااز قبل آماده شده و آماده تقدیم است، اما بعضی های دیگر یا عکسهای خوبی به ما نداده اند و یانقصی در مدارکشان داشته اند. گفتن ندارد که اگر بجنبید و اشکالات را برطرف کنید در اولین فرصت جایزه تان را می گیرید.

اما آنهایی که این شرایط را ندارند خیلی ناراحت نشوند. خوب! شما هم عضو شوید وثبت نام کنید. دفعه دیگر نوبت شماست.

اطلاعيه مهم همايش  شماره 3

اطلاعيه مهم همايش  شماره 2

  اطلاعيه مهم همايش  شماره 1

برنامه همایش و شرایط حضور

زمان و مکان همایش

خدمات کارت ویژه اعضاء

اسامی مدعوین همایش

اسامی اعضایی که کارت آنها آماده است

اسامی واجدین شرایطی که بدلیل نقص مدارک در حال حاضر امکان دریافت کارت را ندارند

امکان ثبت نام جدید