تبیان، دستیار زندگی
معرفی مکان های مساعد و مناسب برای یک اردوی مدرسه ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه چیز درباره برگزاری اردو

معرفی مکان های مساعد و مناسب برای یک اردوی مدرسه ای...

در بررسی های عینی، در زمینه اردو ها و مشورت با اساتید به این نتیجه رسیدیم که اردوی پرورشی غیر آموزشی یا اردوی آموزشی غیر پرورشی، غیر ممکن است. نتیجه اینکه، اگر قرار است در مورد اردو ها مجموعه ای تهیه شود باید در چند بخش کلی به آنها پرداخته شود:

الف)معرفی مکان های مناسب.

ب)نکات تربیتی مهم و قابل توجه در برگزاری اردو ها.

ج)نکات فنی و اجرایی مهم در برگزاری اردو ها.

حرف اول:

می ریم اردو...

معرفی مکان های مساعد و مناسب برای یک اردوی مدرسه ای:

پارک علم و فناوری

ملاقات با حیوانات

پارک علمی فن آموز

آشنایی با آسمان شب

به موزه ی سینمای ایران می رویم

موزه ی آبگینه و سفالینه

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

شیوه های اردو داری (نکات قابل توجه و مهم در برگزاری اردو ها):

فوت کوزه گری

گام اول؛ اردو داری

گام دوم؛ حداکثری فکر کن.. حداقلی برنامه بریز!

گام سوم؛ مرام نامه ی اردو داری

نکات فنی و اجرایی مهم در برگزاری اردو:

دستورالعمل اردوهای دانش آموزی ابلاغ شد

طبق معمول یادآوری می کنیم که این مجموعه برای تبدیل شدن به مجموعه کامل در زمینه ی اردو ها و بازدید های دانش آوزی به همراهی و همکاری شما نیاز دارد...

هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم.

تهیه و تنظیم: بخش تربیتی مدرسه اینترنتی