تبیان، دستیار زندگی
انتصاب علم به وزارت دربار، توفیق دیپلماسی انگلیسی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتصاب انگلیسی

موضوع:انتصاب علم به وزارت دربار، توفیق دیپلماسی انگلیسی
مرجع صدور:ساواك
تاریخ:16آذر 1345
توضیحات:به موجب سند زیر، علم وزیر دربار عامل انگلیس و معینیان رئیس دفتر شاه عامل امریكا بوده است.

انتصاب علم
" برای مشاهده بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک کنید"

منبع: موسسه پژوهش ها و مطالعات سیاسی

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور