تبیان، دستیار زندگی
اندرزهای دینی ( قسمت بیست و پنجم ) 1. بهترین كار ، پاكی نیت است . 2. از خشم بپرهیز كه اول آن دیوانگی و آخرش پشیمانی است . 3. سبب تباهی خرد ، خواهش های نفس است . 4. زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست . 5. سخن را كوتاه كن تا از نك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین کار ، پاکی نیت است

اندرزهای دینی ( قسمت بیست و پنجم )

1. بهترین كار ، پاكی نیت است .

2. از خشم  بپرهیز كه اول آن دیوانگی و آخرش پشیمانی است .

3. سبب تباهی خرد ، خواهش های نفس است .

4. زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست .

5. سخن را كوتاه كن تا از نكوهش در امان باشی .

6. خرد ، دوستی است پسندیده .

7. پاكدامنی ، شهوت را كم می كند .

8. وقتی كه بدی كردی به نیكی  آن را محو كن .

9. وقتی كسی به دیدار شما می آید او را گرامی دارید .

10. یاد خدا  ، روشنایی خرد و زنده كننده نفوس و صیقلی دهنده سینه هاست .

خوب صبر كردن ، پیش درآمد پیروزی است.

11. شتاب در هر كاری زشت است .

12. دوراندیشی و پایان كار را نگریستن ، با خردمندان مشورت كردن است .

13. هرگاه دو نفر آهسته سخن می گویند ، در بین آنها داخل مشو .

14. خوارترین مردم كسی است كه به مردم اهانت كند .

15. خوب صبر كردن ، پیش درآمد پیروزی است .

16. غافل ترین مردم كسی است كه از دگرگونی دنیا پند نگیرد .

17. بهترین صدقه  ، سازش دادن بین دو نفر است .

18. سرچشمه ی هدایت ، مشورت كردن با خردمند است .

19. كسی كه ایمانش بیشتر است ، اخلاقش نیكوتر است .

20. حقیقتِ یقین ، در توكل داشتن به خداست .

بخش اجتماعی سایت تبیان

لینک ها

دو چیز است که جزای آن را در دنیا می دهند ...

با گذشت ترین مردم چه كسی است

زندگی منهای خدا تكرار بی روح روزها و هفته هاست.

شریرترین مردم چه كسانی هستند ...

بهترین مردم كسی است كه ...

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.