تبیان، دستیار زندگی
کاویانپور در جام‌حذفى‌ بازى‌ مى‌کند! حامد کاویانپور پس‌ از دوران‌ مصدومیت‌ اکنون‌ در اوج‌ آمادگى‌ قرار دارد و فقط‌ در انتظار مجوز بازى‌ است‌ تا آمادگى‌ خود را نشان‌ دهد اما هیأت‌مدیره‌ لیگ‌ اجازه‌ بازى‌ به‌ شماره‌ 10 پرسپول...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خبر خوش‌ براى‌ پرسپولیسى‌ها

کاویانپور در جام‌حذفى‌ بازى‌ مى‌کند!

حامد کاویانپور پس‌ از دوران‌ مصدومیت‌ اکنون‌ در اوج‌ آمادگى‌ قرار دارد و فقط‌ در انتظار مجوز بازى‌ است‌ تا آمادگى‌ خود را نشان‌ دهد اما هیأت‌مدیره‌ لیگ‌ اجازه‌ بازى‌ به‌ شماره‌ 10 پرسپولیس‌ نداد تا او لیگ‌ را از دست‌ بدهد البته‌ حامد براى‌ بازى‌ در جام‌حذفى‌ با مشکلى‌ مواجه‌ نیست‌ و کارت‌ بازى‌ وى‌ مى‌تواند براى‌ بازى‌ در جام‌حذفى‌ صادر شود و او در این‌ جام‌ که‌ براى‌ پرسپولیس‌ از اهمیت‌ بسیارى‌ هم‌ برخوردار است‌ بازى‌ کند. حضور کاویانپور مى‌تواند قدرت‌ پرسپولیس‌ را دوچندان‌ کند اما هنوز مدیران‌ این‌ تیم‌ اقدامى‌ براى‌ حضور کاویانپور در جام‌حذفى‌ نکرده‌اند.