تبیان، دستیار زندگی
طی یک بررسی معلوم شد افرادی که خوشحال و شاد هستند ، کمتر از افراد افسرده و عصبانی دچار سرماخوردگی می شوند. محققین ثابت کردند کسانی که احساس خوبی در درون خود دارند ، کمتر علائم سرماخوردگی را از خود نشان می دهند. گروهی از محق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا افراد شاد و خوشحال کمتر دچار سرماخوردگی می شوند ؟

طی یک بررسی معلوم شد افرادی که خوشحال و شاد  هستند ، کمتر از افراد افسرده  و عصبانی  دچار سرماخوردگی  می شوند.

محققین ثابت کردند کسانی که احساس خوبی در درون خود دارند ، کمتر علائم سرماخوردگی  را از خود نشان می دهند. گروهی از محققین سطح خوشحالی را در 334 نفر ارزیابی کردند. این افراد احساس خود را هنگام آرامش، شادمانی  و احساس انرژی زیاد و نیز هنگام افسردگی  ، اضطراب  ، خصمومت و کینه با کسی بیان کردند. سپس این محققین یک نوع ویروس سرماخوردگی بنام " رینو ویروس " (RHINOVIRUS ) اطراف بینی این افراد در هوا رها کردند و دریافتند افرادی که احساس خوبی نسبت به خودشان داشته اند کمتر و افرادی که احساس بدی نسبت به خود و دیگران داشته اند ، بیشتر دچار سرماخوردگی  شدند.

هر چند که افراد آرام و شادمان کمتر علائم سرماخوردگی  را نشان دادند ، ولی میزان رشد این ویروس در هر دو گروه یکسان بود.
دانشمندان بیان کردند بدن افرادی که دارای روحیه خوبی هستند، در پاسخ به عفونت ویروسی کمتر تحریک می شود و مواد کمتری در پاسخ به این عفونت ترشح می کند.

آیا شما باور می کنید که داشتن احساس خوب نسبت به خود و دیگران در پیشگیری از سرماخوردگی  موثر است ؟ فکر کنم شادمانی  و آرامش باعث می شود فرد کمتر از سرماخوردگی  خود شکایت و ناله کند، هر چند که دچار سرماخوردگی شده باشد.

این تحقیق نشان داد داشتن روحیه خوب مقدار رشد ویروس را در بینی کاهش نمی دهد. پس چرا دانشمندان می گویند این افراد ایمنی بیشتری نسبت به سرماخوردگی  دارند؟

در واقع این افراد با کمک احساس خوب ، پاسخ بهتری نسبت به عامل بیماری زا نشان می دهند.

هنوز هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که نشان دهد احساس شادمانی  و خوشحالی فرد را بر علیه سرماخوردگی  مصون می کند. فقط افراد خوشحال شکایت کمتری زا بیماری خود می کنند.به همین دلیل همنشینی و گفتگو با افراد بشاش و شاد ، دلپذیرتر و خیلی بهتر از همنشینی با افراد غمگین  و افسرده  و ناراحت است.

منبع : WWW.DRMIRKIN.COM

مترجم : ولدخانی – کارشناس تغذیه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.