تبیان، دستیار زندگی
وضعیت سفره های آب زیرزمینی نامطلوب است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هشدار برای آب

وضعیت سفره های زیرزمینی آب همچنان هشدار دهنده است
سفره های آب زیر زمینی

مدیرکل اداره پیش بینی هوای کشور با بیان اینکه خشکسالی سالهای قبل و برداشت بی اندازه آب از سفره های زیر زمینی آینده این منابع را تهدید می کند، تاکید کرد: جمع شدن آب پشت سدها به معنای مطلوب بودن وضعیت آب سفره های زیر زمینی کشور نیست.

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر مطلوب بودن ذخیره آب پشت سدها، این وضعیت را به معنی مطلوب بودن آب ذخیرگاههای کشور ندانست و گفت: به لحاظ آب شناسی وضعیت سدها خوب است و بارشهای مطلوب توانسته پشت سدها جمع شود اما این ظاهر قضیه است چرا که رودخانه ها به عنوان پشتیبان سدها به دلیل نبود آبهای زیر سطحی توانایی تغذیه مداوم و طولانی مدت را ندارند.

این کارشناس مسائل هواشناسی تاکید کرد: خشکسالی سالهای اخیر وضعیت آبهای سطحی کشور را به طرز نگران کننده ای کم کرده است. رودخانه های مناطق جنوب غرب کشور در این ماهها باید به اوج آب دهی خود برسند اما به دلیل اینکه آبهای زیر سطحی و آب برفها هم نمی توانند جریان آب رودخانه ها را تغذیه کنند، یکی از مهمترین پشتیبانهای سدها از دست می رود و همین مساله باعث نگرانی دستگاه هایی که وظیفه تامین آب را به عهده دارند می شود.

کمبود شدید پوشش برف در ماههای قبل اگرچه با بارشهای نسبتا مطلوب روزهای گذشته مرتفع شده است، اما بارش در ماههای بعد از دی ماه به دلیل نبود سرمای منقبض کننده جهت بهم فشردن برف چندان نمی تواند حالت نگهدارنده برف برای تامین آب در ماههای گرم سال را حفظ کند

بحران آب و کاهش حجم ذخیرگاههای کشور اگرچه این روزها به دلیل بارشهای مطلوب چندان به چشم نمی آید اما کارشناسان و متخصصان آب و هوایی تاکید دارند باید وضعیت آب و بحرانهای پیش بینی نشده آینده را در نظر گرفت و این وضعیت نشان دهنده مطلوب بودن ذخیرگاه های زیر سطحی در کشور نیست چرا که اثرات خشکسالی همچنان تداوم  دارد.

رضازاده با تاکید بر اینکه سدها زیرسطح ناخوشی دارند، اضافه کرد: رودخانه های تامین کننده آب سدها، بخشی از آب خود را از پیوستن چشمه ها به یکدیگر بدست می آورند که چشمه ها به دلیل نبود ذخیره مناسب و امن در سالهای گذشته، امکان چنین پشتیبانی را ندارند، لذا باید در این زمینه هوشیار بود و مصرف بهینه را در دستور قرار داد.

با این حال به عقیده کارشناسان امور آب و هوایی، مناطق مرکزی ایران مثل استانهای مرکزی، قم و همدان، به طور حتم با بحران آب در ماههای گرم سال مواجه خواهند شد و این پیش بینی ضرورت آمادگی برای تامین و یا مقابله با احتمالات پیش بینی نشده را افزایش می دهد، چرا که این مناطق در حال حاضر از نظر ذخایر سدها با مشکل جدی مواجه اند.

کمبود شدید پوشش برف در ماههای قبل اگرچه با بارشهای نسبتا مطلوب روزهای گذشته مرتفع شده است، اما بارش در ماههای بعد از دی ماه به دلیل نبود سرمای منقبض کننده جهت بهم فشردن برف چندان نمی تواند حالت نگهدارنده برف برای تامین آب در ماههای گرم سال را حفظ کند.

مدیرکل اداره پیش بینی هوای کشوردر این باره با اشاره به بارش 90 درصدی باران در ماه های گذشته تاکید کرد: بارشهای اخیر در ارتفاعات زاگرس و البرز به صورت برف بوده و تاحدودی نگرانی نسبت به نباریدن برف بر طرف شده است. در واقع همین که توچال سفید پوش شده یعنی اتفاق مثبتی در وضعیت آب و هوایی اتفاق افتاده است.

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور