تبیان، دستیار زندگی
کشنبه‌ 11 اردیبهشت‌ برانکو رودرروى‌ خبرنگاران‌ نشست‌ و در مورد مسائل‌ مختلف‌ با آنها صحبت‌ کرد که‌ محور بحث‌ آن‌ کنفرانس‌ درخصوص‌ سفر سرمربى‌ تیم‌ملى‌ به‌ اروپا بود. ایوانکوویچ‌ در این‌ نشست‌ خبرى‌ اعلام‌ کرد «کارشناسان‌ اروپ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برانکو ساعت‌ 14 مقابل‌ خبرنگاران

یکشنبه‌ 11 اردیبهشت‌ برانکو رودرروى‌ خبرنگاران‌ نشست‌ و در مورد مسائل‌ مختلف‌ با آنها صحبت‌ کرد که‌ محور بحث‌ آن‌ کنفرانس‌ درخصوص‌ سفر سرمربى‌ تیم‌ملى‌ به‌ اروپا بود. ایوانکوویچ‌ در این‌ نشست‌ خبرى‌ اعلام‌ کرد «کارشناسان‌ اروپایى‌ ما رادر جام‌ جهانى‌ مى‌بینند» و خبرورزشى‌ در تیتر گزارش‌ این‌ کنفرانس‌ نوشت‌ «برانکو: اروپا ما را در جام‌ جهانى‌ مى‌بیند» و حالا پس‌ از 20 روز او دوباره‌ به‌ سئوالات‌ خبرنگاران‌ پاسخ‌ خواهد داد. مطمئن‌ باشید سئوالات‌ امروز کنفرانس‌ ایوانکوویچ‌ و دستیارانش‌ در مورد لیست‌ تیم‌ملى‌ خواهد بود زیرا او دراین‌ نشست‌ لیست‌ تیم‌ ملى‌ را اعلام‌ مى‌کند.

این‌ کنفرانس‌ براى‌ بازیکنان‌ هم‌ اهمیت‌ دارد زیرا آنها هم‌ مى‌خواهند بدانند که‌ در لیست‌ تیم‌ملى‌ هستند یا خیر؟!

به‌ هر حال‌ ساعت‌ 14 امروز در آکادمى‌ فوتبال‌ سرمربى‌ تیم‌ملى‌ در خدمت‌ خبرنگاران‌ است.