تبیان، دستیار زندگی
ان بود آقای خاتمی بعد از ظهر دیروز جهت بازدید و آشنائی با فعالیتهای مؤسسه اطلاع رسانی تبیان وارد این مؤسسه شد. ایشان در بدو حضور خود مورد استقبال خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و طالب پور مدیر عامل مؤسسه تبیان و جمعی از ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مؤسسه تبیان دیروز میزبان رئیس جمهوری کشورمان بود


آقای خاتمی بعد از ظهر دیروز جهت بازدید و آشنائی با فعالیتهای مؤسسه اطلاع رسانی تبیان وارد این مؤسسه شد.
ایشان در بدو حضور خود مورد استقبال خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و طالب پور مدیر عامل مؤسسه تبیان و جمعی از اعضای هیئت مدیره مؤسسه قرار گرفتند .
رئیس جمهور پس از مراسم استقبال با حضور در قسمت سایت مؤسسه از نزدیک با فعالیتهای سایت تبیان و بخش مشاوره ، آموزش الکترونیکی و قسمت فنی سایت آشنا شد. ایشان در هنگام حضور در قسمت امور اعضا وانجمنها با چگونگی سیستم عضو گیری و همچنین فعالیت انجمنها نیز آشنا گردیدند ، آقای خاتمی ضمن استقبال از فعالیت انجمنهای تخصصی تبیان , این قسمت را یک پایگاه قوی برای فعالیت NGO های نوین دانستند .رئیس جمهور در این بخش با دریافت کارت ویژه اعضا ، عضویت افتخاری سایت تبیان را پذیرفتند.
خاتمی پس از بازدید از معاونتهای شبکه و مالتی مدیای مؤسسه با حضور در جمع مدیران ، کارکنان و مدعوین به ایراد سخنرانی پرداختند .ایشان در مقدمه ای بشرح چگونگی تحول در جهان انسانی پرداخته و گفتند ما وابسته به دو نوع ماهیت مختلف هستیم ، یکی ریشه های ثابت انسان در طول زمان که بر اساس اعتقادات ما جنبه ازلی و ابدی دارد و خداوند آنها را جهت هدایت ما آفریده و دیگری آفرینندگی جهانی انسان است که باعث تحول دائم در حوزه زیست معنوی و جسمی انسان می شود.
خاتمی گفت باید بپذیریم که ما در جهان متفاوتی بسر می بریم که مظهر این جهان نوین ارتباطات است ، این عنصر نوین انسان را در مقابل طوفانی از داده ها قرار داده است که قدرت تأمل و گزینش را از انسان میگیرد.رئیس جمهور در ادامه سخنرانی خود به این نکته اشاره فرمودند که امروزه دغدغه اصلی ما حضور در جهان متفاوت شده امروزی با حفظ هویت دینی و آئینی خودمان است.
خاتمی اهمیت فعالیت مؤسسه تبیان را استفاده از ابزار نوین جهان جدید برای ثابت نگه داشتن ریشه ها دانست و از مؤسسهتبیان به عنوانگشاینده جهان جدید به روی جان انسان مؤمنی است که می خواهد مؤمن بماند و در این جهان نوین نیز زندگی کند، یاد کرد.ایشان در انتها با تشکر از خدمات دکتر طالب پور مدیر عامل مؤسسه از ایشان بعنوان یکی از پیشگامان فعالیتهای نوین مذهبی و دینی در ایران یاد کرد.
در پایان رئیس جمهور به تعدادی از سؤالات کاربران سایت پاسخ دادند.خاتمی را در این دیدار مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد و جمعی از مدیران و مشاوران نهاد ریاست جمهوری همراهی می کردند.

روابط عمومی تبیان