تبیان، دستیار زندگی
صاحب بقچه روزی زبل خان سوار بر اسبش، از جاده‏ای می‏گذشت که ناگهان چشمش به بقچه‏ای خورد، که کنار جاده افتاده بود. او از اسبش پیاده شد و بقچه را برداشت و آن را باز کرد. یک دست کت و شلوار گران قیمت در داخل بقچه بود. زبل خان در حالی که داخل جیب‏های لباس را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماجراهای زبل خان(طنز)
ماجراهای زبل خان(طنز)
کره زمین

تعادل کره زمین

روزی یک نفر از زبل خان سوال کرد: «آیا می‏دانی چرا آدم‏هایی که در کوچه و خیابان حرکت می‏کنند، همه از یک جهت نمی‏روند؟ نیمی از یک سو و نیم دیگر از سوی مقابل می‏روند؟»

زبل خان دستی به سر کشید و گفت: «خب روشن است. اگر همه آدم‏ها از یک سو بروند، آن سمت کره زمین سنگین‏تر از سمت دیگر می‏شود و تعادل کره زمین به هم می‏خورد و همه نابود می‏شوند!»

رعیت مهم‏تر است

از زبل خان پرسیدند: «به نظر تو آیا ارباب مهم‏تر از رعیت است؟»

زبل خان فکری کرد و گفت: «به نظر من رعیت مهم‏تر است.»

پرسیدند: «چرا؟»

زبل خان جواب داد: «چون اگر رعیت نباشد تا زحمت بکشد و کار کند، ارباب از بی‏غذایی می‏میرد!»

گاو

جیره یک ماه را طلب دارد

زبل خان گاوی داشت که هر روز لاغرتر و رنجورتر می‏شد. یکی از همسایه‏ها به زبل خان گفت: «مگر تو به این حیوان کاه و یونجه نمی‏دهی، که به این روز افتاده است؟»

زبل خان گفت: «قسم می‏خورم سهمیه او روزانه دو من کاه و یونجه است.»

مرد همسایه پرسید: «پس به چه دلیل حیوان به این روز افتاده است؟»

زبل خان گفت: «چون یک ماه جیره‏اش را طلب دارد!»

صاحب بقچه

روزی زبل خان سوار بر اسبش، از جاده‏ای می‏گذشت که ناگهان چشمش به بقچه‏ای خورد، که کنار جاده افتاده بود. او از اسبش پیاده شد و بقچه را برداشت و آن را باز کرد. یک دست کت و شلوار گران قیمت در داخل بقچه بود.

زبل خان در حالی که داخل جیب‏های لباس را می‏گشت، با خود گفت: «خدا را شکر! من هم بالاخره می‏توانم یک دست لباس حسابی بپوشم.»

اما ناگهان در یکی از جیب‏ها دستش به آینه‏ای خورد و در آن نگاه کرد. تا چشمش به تصویر خودش در داخل آینه افتاد، از ترس اینکه با صاحب بقچه رو به رو شده است، فوراً لباس‏ها را زمین گذاشت و به تصویر داخل آینه گفت: « معذرت می‏خواهم آقا! نمی‏دانستم این لباس‏ها متعلق به شماست؛ و گرنه به آنها دست نمی‏زدم.»

مینو خرازی

تنظیم:بخش کودک و نوجوان

ماجراهای زبل خان(طنز)

مطالب مرتبط

الاغ باسواد تیمور لنگ

بهایی سنگین

کدخدا و دوستش

آدم خیر خواه

بار خر روی دوش قاطر

کلاغ و کوزه

دزد پنبه

شاه قلی و مجلس سخنرانی

درس خوب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.