تبیان، دستیار زندگی
رییس جمهور در ابتدای بازدید خود از موسسه تبیان ضمن حضور در معاونت اطلاع رسانی از نزدیک با قسمت های مشاوره و فعالیت های فنی سایت آشنا شده و ضمن بازدید از قسمت اعضا از اهداف و فعالیت های انجمن های تخصصی تبیان نیزمطلع گردیدند ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضور رییس جمهور در موسسه تبیان(2)


رییس جمهور در ابتدای بازدید خود از موسسه تبیان ضمن حضور در معاونت اطلاع رسانی از نزدیک با قسمت های مشاوره و فعالیت های فنی سایت آشنا شده و ضمن بازدید از قسمت اعضا از اهداف و فعالیت های انجمن های تخصصی تبیان نیزمطلع گردیدند .
در این بازدید معاون اطلاع رسانی موسسه گزارش مبسوطی از فعالیت های این معاونت درراستای طرح کشوری کاربر و محتوای ملی به ایشان ارائه نمود.