تبیان، دستیار زندگی
عنوان پروژه: دقت داشته باشید که عنوان پروژه باید حتماً به صورت یک سوال باشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعریف موضوع پروژه

سوال

دقت داشته باشید که عنوان پروژه باید حتماً به صورت یک سوال باشد

یکی از مهمترین ارکانی که در انجام یک پروژه مطرح است، عنوان آن است که بایستی برای بدست آوردن آن به نکات زیر توجه فرمایید:

ارزش مندی سوال:

1- سوال به کدام یک از بخش ها و موضوعات کتاب درسی مربوط است؟

2- سوال به کدام یک از مفاهیم و اصول علمی می پردازد؟ لطفاً همه مفاهیم را در قالب عبارات کوتاه بنویسید.

3- آیا انجام این پروژه باعث ارتباط یافتن حوزه های مختلف علمی در ذهن بچه ها می شود؟ سوال پروژه کدام حوزه های دانش را به هم مربوط می کند؟

4- سوال پروژه ظرفیت رسیدن به مراتب عالی تفکر ( ارزیابی، ترکیب، تحلیل ) را دارد؟

5- به آنچه دانشمندان واقعاً انجام می دهند، شباهت دارد؟ آیا به بچه ها تصوری از زندگی علمی می دهد؟

6- آیا سوال قابل تجزیه به سوالات و قسمت های کوچکتر هست؟ این زیر سوال ها کدام هستند؟

قابلیت پاسخ دادن به سوال:

7- آیا بچه ها می توانند برای پاسخ دادن به این سوال ها، مشاهدات و آزمایش هایی طراحی و اجرا کنند؟ شما چه تخمینی از این فعالیت ها دارید؟

8- قالب زمانی و نفر ساعت کار ( معلم – دانش آموز ) مورد نیاز پروژه چقدر است؟ زمان بندی پیشنهادی شما چیست؟

9- آیا منابع و مواد مورد نیاز برای جواب دادن به سوالات پروژه موجود و در دسترس هستند؟ چند تا از آنها را معرفی کنید. ( لطفاً مشخص کنید درجه اهمیت هر منبع چقدر است و کدام منابع به زبان خارجی هستند )

ارتباط سوال به زندگی روزمره و معنی دار بودن آن:

10- آیا سوال پروژه به زندگی روزمره واقعی دانش آموزان ارتباط دارد؟ چگونه؟

11- آیا سوال به مسایل دنیای واقعی ارتباط دارد؟ چگونه؟

12- درجه جالب بودن و جذابیت سوال پروژه برای بچه ها را چگونه می دانید؟ ( از 0 تا 5 نمره بدهید )

پایان بندی باز و ساختار سوال:

13- آیا سوال پروژه واگراست؟ ( یعنی برای این سوال بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد. )

14- آیا سوال پروژه به اندازه کافی پیچیده هست؟ آیا جواب ر راست و روشن به این سوال در دسترس بچه ها قرار دارد؟

تهیه و تنظیم: الناز فطیرخورانی