تبیان، دستیار زندگی
تربیت اسلامی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی بی تردید یکی از اساسی ترین بخشهای معارف اسلامی است، اما به یقین، هنوز تحقیق و تدوینی اصولی درباره آن صورت نپذیرفته است. با آن که برخی از آثار مربوط به این زمینه، کم و بیش قوتهایی دارند و راههایی را هموار کرده اند، اما هنوز تربیت اسلامی، مبحثی جدّی و قابل تامیل نیست و این می طلبد که محققان به کاری دخور، همت گمارند و نظام تربیتی اسلام را به گوهای به سامان عرضه کنند.

کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، اصولا به قصد تدوین و تنظیم نظام تربیتی اسلام نگارش یافته است. به عبارت دیگر، کتاب حاضر، اساسا جهت گیری تئوریک دارد و در آن، سعی شده که با مطالعه منابع اسلامی، چارچوب برای مواجه با مسائل تربیتی فراهم آید. در جلد دوم این کتاب، به مسائل کاربردی نظام تربیتی اسلام پرداخته شده است و برای هر مساله و معضل تربیتی، نحوه ربط و ارتباط مباحث نظری مذکر و برنامه عملی مواجهه با آن مشخص شده است.

از کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی / دکتر خسرو باقری

برای خرید کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.