تبیان، دستیار زندگی
و بی توجه به تهدیدهای آقا معلم/ و جنجال بچه های درسخوان/ با گچ هایی از همه رنگ/ روی تخته سیاه بدبختی/ چهره ی خوش بختی را ترسیم می كند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهره خوشبختی روی تخته سیاه بدبختی

دو شعر از ژاک پره ور به مناسبت سالروز تولد او در چهارم فوریه

ژاک پره ور در سایت ما : "خوش بینی که شعرش زندگی بود " و "برای کشیدن یک پرنده "

چهره خوشبختی روی تخته سیاه بدبختی

نشانه ی دستوری 1

معلم :

- دانش آموز هاملت !

دانش آموز هاملت :

(از جایش می پرد )

_هان … چی … ببخشید … چه خبراست ؟ … چیست … چی شده ؟ …

معلم :

) ناراضی )

- شما نمی توانید مانند دیگران بگویید " حاضر " ؟ غیر ممكن است , شما هنوز در هپروت هستید .

دانش آموز هاملت :

- بودن یا نبودن در هپروت !

معلم :

- كافیست . این قدر ادا در نیاورید . فعل بودن را صرف كنید . مانند دیگران ، فقط همین را از شما می خواهم .

دانش آموز هاملت :

To be …-

معلم :

چهره خوشبختی روی تخته سیاه بدبختی

- به فرانسه لطفا ً , مثل بقیه .

دانش آموز هاملت :

- چشم آقا . ( او صرف می كند : )

من هستم یا من نیستم

تو هستی یا تو نیستی

او هست یا او نیست

ما هستیم یا ما نیستیم …

معلم :

) بیش از اندازه ناراحت )

- ولی این شما هستید كه از مرحله پرت هستید , پسر جان !

دانش آموز هاملت :

- درسته آقا معلم

من هستم " جایی كه " من نیستم

و در واقع ، بعد از فكر زیاد

باشی " جایی " 2كه نباشی

باز هم شاید مساله این است .

***

شاگرد تنبل

چهره خوشبختی روی تخته سیاه بدبختی

با سر می گوید نه

در دل اما آری

آری به تمام آن چه دوست دارد

نه , به معلم

برپاست

از او سؤال می كنند

همه جور سؤالی

ناگهان خنده ای بی اختیار دربرش می گیرد

و همه چیز را پاك می كند

عددها , كلمه ها ، تاریخ ها , نام ها

عبارات و نكات انحرافی را

و بی توجه به تهدیدهای آقا معلم

و جنجال بچه های درسخوان

با گچ هایی از همه رنگ

روی تخته سیاه بدبختی

چهره ی خوش بختی را ترسیم می كند .

جواب سوال را اینجا بیابید.


پی نوشت ها:

1- Accent grave : نشانه ای است در زبان فرانسه كه به روی پاره ای از حروف گذاشته می شود تا فرقی باشد میان برخی واژه ها . در این شعر ، این نشانه ، واژه ou ( حرف ربط ) را به واژه où ( قید مكان ) تبدیل می كند . به همین دلیل عنوان این شعر را به " نشانه ی دستوری " ترجمه كردم .

2- Ou – où ، مطابق تعریفی كه قبلا ً درباره ی accent grave ارایه شد . جمله بدون این نشانه ی دستوری ، " Etre ou ne pas être " ، معنایش همان جمله معروف در نمایش نامه شكسپیر است ؛‌ اما شاعر با اضافه كردن یك آكسان گراو كوچك ، هم در ظاهر جمله و هم در معنای جمله ،‌تغییر به وجود می آورد : Etre " où " ne pas être ،‌ باشی جایی كه نباشی .


برگرفته از مجله ی داستان و شعر قابیل

تنظیم برای تبیان : زهره سمیعی